Zakelijke netwerken

In Arnhem zijn een groot aantal(zakelijke) netwerken waar je als (startende) ondernemer bij kunt aansluiten. Startclub Arnhem probeert daar een zo volledig mogelijk beeld van te schetsen, en starters inzicht te geven in de diverse netwerken. Ook zullen wij events gaan organiseren met diverse Arnhemse netwerken waardoor starters deze beter zullen leren kennen. Mogelijk zie je als starter het belang van bepaalde netwerken en wil je daarbij aansluiting zoeken.

Het belang van (zakelijke)netwerken voor startende ondernemers

Als startend ondernemer is het cruciaal om te leren netwerken en actief te bouwen aan het opbouwen van een waardevol netwerk om je heen. Je netwerk speelt immers een belangrijke rol bij de groei en aanwas van klanten binnen je bedrijf.

Het doel van leren netwerken is verbinden

Leren netwerken kost tijd. Je investeert jouw tijd en aandacht in de ander in de hoop dat het zich ooit terugbetaald in de afname van een dienst of product of een verwijzing in jouw richting. Daarom is het heel belangrijk dat jouw gesprekspartner aan het einde van het gesprek weet wie jij bent en waar hij je kan vinden.

Leren netwerken is iets anders dan leren verkopen

Een netwerkgesprek is geen verkoopgesprek. Een netwerkgesprek ik puur bedoeld om jouw netwerk te vergroten, jezelf zichtbaarder te maken, achterban te kweken, maar vooral om potentiële klanten beter te leren kennen

Leren netwerken is leren investeren

Netwerken vraagt tijd, aandacht en energie. Voor een startende ondernemer is leren netwerken wellicht niet het eerste waar je aandacht naar uitgaat, omdat resultaat zich niet laat afdwingen en het soms beste even kan duren voor je hiervan de vruchten plukt. Uiteindelijk betaalt het leren netwerken en het ontwikkelen van een goede netwerkwijze zich terug.

Ondernemers Kontakt Arnhem

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is de oudste en grootste ondernemersvereniging van Arnhem en behartigt de belangen van rond de 300 aangesloten leden.

TOV – Turkse Ondernemers Vereniging

De Turkse Ondernemers Vereniging, afgekort TOV, is een van de eerste belangenbehartigersverenigingen van Nederland. De TOV richt zich specifiek op interculturele ondernemers en opereert als schakel tussen hen en diverse instellingen in Arnhem. Zij neemt daarom ook deel aan diverse overleggen en projecten in samenwerking met overheid, onderwijs, netwerkpartners en andere maatschappelijke instellingen.

Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem

De Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem (SJOA) is een vereniging waar ondernemers en professionals welkom zijn. Zij ondersteunen het ondernemende klimaat in Arnhem, maar bieden ook ruimte voor professionals met een managementfunctie binnen hun organisatie. De ballotagecommissie neemt alle aanvragen voor een lidmaatschap in behandeling en voor een evenwichtige samenstelling van leden wordt er gekeken naar het aantal al bestaande leden uit een bepaalde branche. Zo verwelkomen ze per branche maximaal 3 organisaties.

Zelfstandig Professionals Arnhem

ZP Arnhem verenigd bewust zelfstandig professionals in de regio met elkaar zodat ze zichzelf beter kunnen ontwikkelen en elkaar versterken als ondernemers. We stimuleren en faciliteren deze verbindingen op ons online platform zparnhem.nl en door het organiseren van workshops, informatie- en netwerkavonden ter bevordering van hun ondernemerschap.

Arnhem Business

Wij bieden de ondernemer diverse samenwerkingsmogelijkheden aan om de zichtbaarheid van hun onderneming te verbeteren, zowel offline én online. Met een redactioneel stuk in ons magazine, je aanwezigheid tijdens ons diverse en dynamische netwerkbijeenkomsten en de online profilering via onze digitale kanalen bereikt jouw onderneming ons netwerk van zo’n 150.000 mensen per maand.

Samen met ons enthousiaste team van communicatie experts sparren we graag met jou over de kansen die ons netwerk jou te bieden heeft en hoe we de naamsbekendheid van jouw onderneming kunnen verbeteren.

Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem

Het Ronald McDonald Business Breakfast is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in Arnhem en omgeving. Behalve een lekker ontbijt en een stuk gezelligheid op de vroege ochtend, bieden de ontbijtbijeenkomsten dé ideale mogelijkheid tot het leggen van zakelijke contacten. Het belangrijkste doel van de club is; de ondersteuning van het Ronald McDonald Boshuus Arnhem. De opbrengst van de Business Breakfast Club komt geheel ten goede aan het Huis.

Open Coffee Arnhem

OC staat voor laagdrempelig netwerken voor zowel grote als kleine ondernemingen. Elke ondernemer of ondernemend ingesteld medemens is welkom. Er is een kern van vaste bezoekers maar er komen ook steeds weer nieuwe ondernemers bij. Zo blijft het afwisselend.

Jong MKB Arnhem Nijmegen

Van elkaar leren, elkaar inspireren en succes realiseren. We ontmoeten elkaar elke eerste dinsdag van de maand voor een kennis- en netwerkavond. Daarnaast treffen we elkaar op inhoudelijke thema-avonden en sportevenementen. We bezoeken elkaars bedrijven en andere inspirerende bedrijven. Jong betekend bij ons ´fris ondernemend´ (minder dan 7 jaar geleden gestart) en is niet leeftijd gerelateerd.

Over Rood Arnhem

Begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een netwerk van vrijwilligers en een organisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst

DOCKS

DOCKS staat voor Durven Ondernemen Centraal Klarendal & St. Marten. Onze leden zijn ondernemers die in deze wijken zijn gevestigd met een eigen bedrijf. Dit zijn voor een groot deel creatieve en ambachtelijke bedrijven die zelf hun eigen producten bedenken, ontwerpen en maken. DOCKS verbindt, versterkt en ondersteunt haar leden middels praktische dienstverlening, netwerkbijeenkomsten en evenementen. En wil dat haar leden, de ondernemers in Klarendal & St. Marten, zich ontwikkelen in kwaliteit en economisch groeien en verbinding leggen tussen de diverse soorten ondernemingen en zo meerwaarde creëren voor allemaal.

KHN Arnhem/Renkum

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Zij vertegenwoordigen horecaondernemers en zetten zich in voor een professionele en toekomstbestendige horecabranche. De leden ondersteunen zij door belangenbehartiging, advies, en financiële ledenvoordelen en inspiratie. Zo werkt KHN Arnhem/Renkum samen met Ondernemersvereniging Korenmarkt, Platform Binnenstad Arnhem, Rijnkade en vele andere organisaties en evenementen. Samen met de burgemeester, wethouders en ambtenaren werken zij aan zaken als veiligheid, handhaving, vergunningen en economie.