Zakelijke netwerken

In Arnhem zijn een groot aantal(zakelijke) netwerken waar je als (startende) ondernemer bij kunt aansluiten. Startclub Arnhem probeert daar een zo volledig mogelijk beeld van te schetsen, en starters inzicht te geven in de diverse netwerken. Ook zullen wij events gaan organiseren met diverse Arnhemse netwerken waardoor starters deze beter zullen leren kennen. Mogelijk zie je als starter het belang van bepaalde netwerken en wil je daarbij aansluiting zoeken.

Het belang van (zakelijke)netwerken voor startende ondernemers
Als startend ondernemer is het cruciaal om te leren netwerken en actief te bouwen aan het opbouwen van een waardevol netwerk om je heen. Je netwerk speelt immers een belangrijke rol bij de groei en aanwas van klanten binnen je bedrijf.

Het doel van leren netwerken is verbinden
Leren netwerken kost tijd. Je investeert jouw tijd en aandacht in de ander in de hoop dat het zich ooit terugbetaald in de afname van een dienst of product of een verwijzing in jouw richting. Daarom is het heel belangrijk dat jouw gesprekspartner aan het einde van het gesprek weet wie jij bent en waar hij je kan vinden.

Leren netwerken is iets anders dan leren verkopen
Een netwerkgesprek is geen verkoopgesprek. Een netwerkgesprek ik puur bedoeld om jouw netwerk te vergroten, jezelf zichtbaarder te maken, achterban te kweken, maar vooral om potentiële klanten beter te leren kennen

Leren netwerken is leren investeren
Netwerken vraagt tijd, aandacht en energie. Voor een startende ondernemer is leren netwerken wellicht niet het eerste waar je aandacht naar uitgaat, omdat resultaat zich niet laat afdwingen en het soms beste even kan duren voor je hiervan de vruchten plukt. Uiteindelijk betaalt het leren netwerken en het ontwikkelen van een goede netwerkwijze zich terug.

TOV – Turkse Ondernemers Vereniging

De Turkse Ondernemers Vereniging, afgekort TOV, is een van de eerste belangenbehartigersverenigingen van Nederland. De TOV richt zich specifiek op interculturele ondernemers en opereert als schakel tussen hen en diverse instellingen in Arnhem. Zij neemt daarom ook deel aan diverse overleggen en projecten in samenwerking met overheid, onderwijs, netwerkpartners en andere maatschappelijke instellingen.

Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem

De Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem (SJOA) is een vereniging waar ondernemers en professionals welkom zijn. Zij ondersteunen het ondernemende klimaat in Arnhem, maar bieden ook ruimte voor professionals met een managementfunctie binnen hun organisatie. De ballotagecommissie neemt alle aanvragen voor een lidmaatschap in behandeling en voor een evenwichtige samenstelling van leden wordt er gekeken naar het aantal al bestaande leden uit een bepaalde branche. Zo verwelkomen ze per branche maximaal 3 organisaties.

Ondernemers Kontakt Arnhem

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) is de oudste en grootste ondernemersvereniging van Arnhem en behartigt de belangen van rond de 300 aangesloten leden.

The Economic Board

The Economic Board zet zich op diverse manieren in voor economische groei in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Hier gebeurt het op het gebied van Food, Health en Energy. Samen met overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen stimuleren zij innovaties in deze topsectoren en de cross-overs daartussen.