Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees over wettelijk minimumloon, minimumjeugdloon en het berekenen van het minimumuurloon.

U moet uw werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloon betalen. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen minimumjeugdloon. U spreekt dan samen af hoe hoog het loon is.

Hoe hoog zijn het minimumloon en minimumjeugdloon?

De hoogte van het minimumloon en het minimumjeugdloon worden elk half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast en zijn beschikbaar op Rijksoverheid.nl. U moet vanaf deze datums het salaris aanpassen van uw werknemer. Het minimumloon bestaat uit een basisloon en verschillende toeslagen.

Hoe kunt u het bruto minimumloon berekenen?

De hoogte van het bruto minimumloon hangt af van het aantal uur dat uw medewerker werkt. Werkt iemand parttime? Dan is het minimumloon evenredig lager. Minimumlonen kunnen per sector verschillen of in een cao zijn vastgesteld. De lonen mogen nooit lager zijn dat het wettelijk minimumloon. Op Rijksoverheid.nl kunt u het minimumloon van uw werknemer berekenen.

Wat is het verschil tussen bruto en netto minimumloon?

 • Het bruto minimumloon is het loon dat wettelijk is vastgelegd of in een arbeidsovereenkomst (cao).
 • Het netto minimumloon is het bedrag dat uw werknemer op zijn bankrekening ontvangt (bruto minimumloon - loonheffingen).

Het verschil tussen bruto en netto heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. De loonheffing bestaat uit inkomstenbelasting en verzekeringspremies zoals de AOW en de WW. Uw werknemer betaalt hier zelf aan mee.

Kosten inhouden op minimumloon

U houdt de wettelijke verplichte bedragen, zoals loonheffing en pensioenpremies, op het minimumloon in. U mag niet zomaar andere kosten inhouden op het minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden mag u wel kosten voor huur en zorgverzekering inhouden. Uw werknemer moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking mag u meer kosten inhouden om te voorkomen dat hij in de schulden raakt. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water en elektra. Ook hiervoor moet uw werknemer schriftelijk toestemming geven.

Hoe gaat de betaling van minimumloon?

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Betaalt u minder dan het minimumuurloon, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het bedrag boven het minimumloon op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt dat bedrag bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen. Op de loonstrook zet u het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor uw werknemer geldt.

Voor welke werknemers geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor:

 • vast en tijdelijk personeel
 • oproepkrachten
 • payrollers
 • uitzendkrachten
 • buitenlands personeel
 • personeel van aannemers of onderaannemers
 • werkenden met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning

Voor wie gelden uitzonderingen op het minimumloon?

 • Voor mbo'ers die voor u werken via de beroepsbegeleide leerweg (bbl) geldt het minimumloon bbl.
 • Er geldt geen minimumloon voor stagiairs die meelopen in uw bedrijf.
 • Voor medewerkers met een Wajong-uitkering kunt u in sommige gevallen minder dan het minimumloon uitbetalen (loondispensatie bij Wajong-uitkering).
 • Betaalt u uw werknemers stukloon? Dan moet u hen gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor ieder gewerkt uur. U moet een administratie opstellen waarmee u laat zien dat u het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat uw medewerker werkt aan een opdracht.
 • Maken uw werknemers extra uren (meerwerk)? U moet hen gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor die gewerkte extra uren. U moet dit in een administratie kunnen aantonen.

Minimumloon voor DGA startup

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een startup? Dan mag u de eerste 3 jaar het wettelijk minimumloon en het minimumvakantiegeld als gebruikelijk loon rekenen. Het bedrijf hoeft dan minder loon en loonheffingen af te dragen waardoor er meer geld over blijft om te investeren. Na 3 jaar gelden de normale regels van de gebruikelijke loonregeling. Lees hier meer over in hoofdstuk 16.1 van het Handboek Loonheffingen. Een startup is een beginnend innovatief bedrijf dat door de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is aangewezen als starter. U mag als startup gebruikmaken van de WBSO zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.