Werkvergunning (TWV) voor buitenlandse werknemers

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

U neemt een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst. Kijk hoe het zit met de Tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wilt u een buitenlandse werknemer van buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland in dienst nemen? Dan heeft u meestal een werkvergunning nodig.

Werknemers uit de EER en Zwitserland

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. Zij moeten een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Werknemers buiten de EER en Zwitserland

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) of Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Afhankelijk van hoe lang de werknemer voor u blijft werken.

Uw werknemer blijft minder dan 90 dagen

Wilt u een buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen bij u laten werken? Dan moet u waarschijnlijk een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. De TWV is 1 jaar geldig. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan kan deze ook zelf de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Uw werknemer blijft  90 dagen of langer

Wilt u een buitenlandse werknemer 90 dagen of langer bij u laten werken? Dan moet u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De GVVA is een verblijfsvergunning met een extra document waarin staat voor wie uw werknemer mag werken. Uw werknemer heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig.

Als uw werknemer voor langer dan 90 dagen naar Nederland komt, moet u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Een mvv is een speciaal visum waarmee uw werknemer Nederland kan inreizen. Voor sommige nationaliteiten is een mvv niet nodig. Als uw werknemer al een verblijfsvergunning heeft uit een Schengenland heeft, hoeft u geen mvv aan te vragen.

Met de infographic 'Is een werkvergunning nodig?' ziet u of u een werkvergunning moet aanvragen voor uw werknemer.

Geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig

Voor bepaalde groepen werknemers heeft u geen werkvergunning nodig. Zoals kennismigranten en overgeplaatste medewerkers van een internationale onderneming. Ook gezinsleden van buitenlandse zzp'ers hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.