Werkgever tijdens de coronacrisis

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen om u en uw personeel te beschermen tegen het coronavirus. Zoals thuiswerken en mondkapjes dragen. Houd u ook aan de regels voor bescherming van medische gegevens van uw werknemers. U mag bijvoorbeeld vanwege de privacywet niet registreren of werknemers gevaccineerd zijn.

Thuiswerkadvies aangescherpt

Het thuiswerkadvies is weer aangescherpt: werk thuis. Kan dat niet? Houd op het werk altijd 1.5 meter afstand. En zorg ervoor dat uw werknemers zo min mogelijk tijdens de spits met het openbaar vervoer reizen. Hiermee verkleint u de kans op besmetting onder uw personeel.

Maak verder afspraken met uw werknemers over veilig op kantoor werken. Lees welke afspraken u met uw werknemers kunt maken op Rijksoverheid.nl.

Zorg voor goede ventilatie

Maak ook afspraken over goede ventilatie. Zonder ventilatie verspreidt het coronavirus zich makkelijker. Zorg daarom voor goed onderhoud en de juiste afstelling van ventilatiesystemen. Zet ramen op een kiertje en zorg dat er een beperkt aantal mensen in de ruimte is.

Lees meer over de ventilatie van gebouwen in de handreiking basistips voor ventileren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tips bij thuiswerken voor uw werknemers

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers moeten thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen. 

Lees meer tips over thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht geldt weer op meer plekken. Bijvoorbeeld in de horeca, winkels en bij contactberoepen zoals kappers en rij-instructeurs. Zowel de klant als de dienstverlener moet een mondkapje dragen.

Lees meer over de mondkapjesplicht.

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaklachten heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag om medische gegevens vragen als hier een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet me u delen.

Is er bij een van uw medewerkers officieel corona vastgesteld? En is dit al dan niet anoniem aan u gemeld? Neem dan direct maatregelen. Mogelijk moeten werknemers die met de besmette medewerker hebben gewerkt in quarantaine. 

Doe de quarantainecheck op Rijksoverheid.nl.

Een huisgenoot van uw medewerker wordt ziek

Als een huisgenoot van uw medewerker besmet is met het coronavirus, moet uw medewerker in quarantaine. Ook wanneer hij gevaccineerd is.

Loon doorbetalen bij quarantaine

Moet uw medewerker in quarantaine blijven, maar kan hij niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt. 

Lees meer over loondoorbetaling en quarantaine op Rijksoverheid.nl.

Uw personeel niet verplicht testen

U mag een coronatest niet verplichten. U kunt uw personeel vragen zelf of onder begeleiding van een arts of zorgprofessional een zelftest te doen. Ook wanneer zij geen klachten hebben. Hierdoor kunt u de werkplek veiliger openstellen.

Verplichte vaccinatie voor uw personeel verboden

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs vanwege de privacy van uw werknemer.

Vragen of uw werknemer gevaccineerd is

U mag aan uw werknemer vragen of hij gevaccineerd is. U moet hier wel een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld omdat de werknemer werkt met kwetsbare mensen. Ook moet u een plan hebben voor hoe u omgaat met een werknemer die niet gevaccineerd is. Of met een werknemer die deze informatie niet wil delen.

Uw werknemer hoeft geen antwoord te geven op uw vraag naar vaccinatie. Ook mag u vanwege de privacy niet vastleggen of een werknemer gevaccineerd is. Lees meer over de regels voor vaccinatie en werk op Rijksoverheid.nl.

De toegang tot de werkvloer weigeren

U bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. U mag werknemers met klachten vragen om thuis te werken. U kunt ook de werkplek tijdelijk sluiten voor uw personeel als er een corona-uitbraak is.

Ook als u weet dat uw werknemer niet gevaccineerd is, mag u uw werknemer niet verbieden om op de werkplek te werken.

Vakantiedagen niet verplichten

U mag uw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als u door de coronacrisis minder werk heeft. U mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Werknemer gaat op vakantie naar een risicogebied

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is.

Moet uw werknemer in quarantaine? Dan moet u het loon doorbetalen als uw werknemer die dagen thuis kan werken. 

Kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop. U kunt in overleg wel afspreken dat uw werknemer vakantiedagen opneemt voor de quarantaineperiode.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer de vakantie afbreken omdat het land van code geel naar oranje of rood gaat vanwege het coronavirus? En moet hij hierdoor in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

NOW-regeling voor loonkosten

U kunt weer Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Het kabinet maakt hier extra geld voor vrij vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunt u uw werknemers doorbetalen als dit door de coronacrisis niet of nauwelijks lukt.

Lees meer over NOW6. Of lees meer over de andere regelingen binnen het corona-steunpakket voor ondernemers.

Personeel uitlenen

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kunt u reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. Hiermee voorkomt u ontslag.

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. U kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract. Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.