WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Doet uw bedrijf aan research en development? Dan kunt u WBSO aanvragen. De WBSO vergoedt een deel van de kosten. Lees hier meer.

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kunt u uw kosten voor Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O) misschien verlagen via de WBSO.

Wat is de WBSO?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw R&D-project/S&O-project.

Heeft u personeel? Dan vergoedt de WBSO een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen. Bent u zzp’er? Dan krijgt u een vaste aftrek: de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk via uw aangifte inkomstenbelasting. De regeling biedt extra fiscaal voordeel voor start-ups.

Wanneer komt u in aanmerking voor WBSO?

Als u WBSO wilt aanvragen voor uw R&D-project/S&O-project dan moeten uw bedrijf en uw project aan bepaalde eisen voldoen. De WBSO-regeling geldt voor:

  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en die aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen. Zij moeten zelf minimaal 500 uur per kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk besteden
  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk doen
  • bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen (zoals een bv of een nv) met werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen

De WBSO geldt niet voor publieke kennisinstellingen.

Voorwaarden voor S&O-project

Uw S&O-project moet aan verschillende voorwaarden voldoen om WBSO te krijgen. Bijvoorbeeld:

  • U ontwikkelt zelf een product, productieproces, programmatuur of doet technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO).
  • Bij een ontwikkelingsproject geldt dat u iets ontwikkelt wat technisch nieuw is.
  • Uw onderzoek of innovatie gebeurt binnen de EU.
  • U lost zelf technische problemen op of zoekt zelf een verklaring voor een verschijnsel als u technisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Lees meer over de voorwaarden en beoordelingscriteria voor de WBSO.

Hoe kunt u WBSO aanvragen?

U kunt de WBSO aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U vraagt WBSO vooraf aan, voor werkzaamheden in de toekomst. Als u aan alle eisen voldoet, krijgt u een S&O-verklaring van RVO die u aan de Belastingdienst moet geven.

Berichtenbox voor bedrijven

Met de berichtenbox kunt u post over uw WBSO-aanvraag (WBSO-beschikkingen) ontvangen. De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Regelhulp WBSO

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp WBSO ziet u of u gebruik kunt maken van de fiscale aftrek via de WBSO. Ook berekent u meteen welk financieel voordeel de WBSO u oplevert.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.