Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

U mag niet zomaar cameratoezicht houden op de werkplek. U moet rekening houden met de privacy van uw medewerkers. Lees hier meer.

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezicht houden op de werkplek. Om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. En om werknemers en bezoekers te beschermen. U mag geen camera's inzetten om werknemers te beoordelen.

Voorwaarden cameratoezicht op de werkplek

  • U moet controleren of er een andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy.
  • U moet kunnen aantonen dat cameratoezicht noodzakelijk is om uw bedrijf te runnen.
  • U moet een privacytoets doen om alle belangen af te wegen.
  • U moet uw plannen vooraf bespreken met de ondernemingsraad (OR), de OR moet het eens zijn met het cameratoezicht.
  • Als u cameratoezicht houdt, moet de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk zijn. (Een camera in een kleedhokje of toilet mag niet.)
  • U mag de camerabeelden niet gebruiken uw werknemers te beoordelen op hun functioneren.
  • Als u cameratoezicht houdt, mag u geen geluidsopnamen maken.
  • Als u structureel of voor een lange periode cameratoezicht inzet, moet u een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.
  • U moet duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is.
  • Wilt u een verborgen camera inzetten? Dan moet u altijd een DPIA uitvoeren.

Bewaartermijn voor camerabeelden

U mag de camerabeelden niet langer bewaren dan nodig is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Daarna moet u de beelden wissen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.