Versnel de vergunningsprocedure

Deze informatie is geplaatst door KVK

Het aanvragen van vergunningen bij een gemeente of provincie kan ingewikkeld zijn en lang duren. Soms zelfs meer dan 5 jaar. Vooral bij de vestiging van een nieuw bedrijf of een grootschalig plan. Versnel de procedure met een goede planning en duidelijke afspraken met uw gemeente en andere stakeholders. Knip de vergunningenprocedure op in 4 fasen: initiatief, uitwerking plan, procedure, en realisatie.

Fase 1: Initiatieffase

Werk uw idee uit

Beschrijf uw plannen. Maak een schets van de indeling van het terrein. Zoek uit of uw plan financieel haalbaar is. Stel een begroting op. Check ook of u vergunningen nodig heeft via de vergunningscheck op Omgevingsloket.nl. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Plan een oriënterend overleg met de gemeente

Stuur uw plannen naar de gemeente. U bespreekt uw plannen, gemeentelijke beleidsnota’s en wet- en regelgeving tijdens dit oriënterend gesprek. Soms moet u ook in gesprek met de provincie of het waterschap.

U weet of uw plannen uitgevoerd kunnen worden

Na een eerste beoordeling laat de gemeente u weten of zij hieraan mee willen werken. Dit heet een principebesluit. Dit besluit is niet definitief. Ook weet u nu welke informatie u nodig heeft voor het aanvragen van de vergunningen.

Fase 2: Planuitwerkingsfase

Maak een Programma van Eisen (PvE)

In uw PvE zet u informatie uit de initiatieffase, inclusief wensen en eisen van de gemeente. Toets of uw plan past binnen het bestemmingsplan en andere beleidsplannen.

Vul het PvE aan met een vlekkenplan

Een vlekkenplan is een globale indeling van uw bedrijfspand of bedrijfsperceel en de bedrijfsomgeving.

Plan een inhoudelijk overleg met uw gemeente

Stuur uw PvE en vlekkenplan naar de gemeente. Zij onderzoeken of uw plan past in het principebesluit, en of het planologisch haalbaar is. Dit bespreekt u tijdens het inhoudelijk overleg. De gemeente kan u nog om extra informatie vragen. Soms moet u extra onderzoek doen. U krijgt van de gemeente een globaal overzicht van de vergunningen die u nodig heeft. Dit overzicht is nog niet definitief.

Werk het vlekkenplan verder uit tot een inrichtingsplan

U gebruikt hiervoor uw onderzoeksresultaten en de inschatting van de vergunningen die u nodig heeft.

Communiceer met overheid, omwonenden en bestuurders

Vertel alle stakeholders wat u van plan bent. Bijvoorbeeld omwonenden, bestuurders en de overheid.

Fase 3: Procedurele fase

Plan een procedureel overleg met de gemeente

Tijdens dit overleg legt u de planologische procedure vast. U ontvangt ook een definitieve lijst van de vergunningen die u moet aanvragen.

Stel een aanvraag planologische medewerking en ruimtelijke onderbouwing op

Met de gemeente komt u eerst een wijzigingsprocedure overeen. Soms moet u nu een aanpassing van het bestemmingsplan aanvragen.

Moet er een bestemmingsplan worden opgesteld?

Dan zal de gemeente hiervoor een professionele partij inschakelen. Houd er rekening mee dat dit langer duurt en dat dit extra kosten met zich mee brengt.

Zorg voor de juiste vergunningsaanvragen en ontheffingsaanvragen

Regel uw vergunningen en ontheffingen via de website van de gemeente, de provincie of het waterschap. U vindt daar ook de regels en voorwaarden. Dit kan synchroon lopen met de aanvraag voor de planologische procedure.

Plan een controleoverleg met de gemeente

Stuur de aanvraag voor planologische medewerking, de ruimtelijke onderbouwing en de vergunnings- en ontheffingsaanvragen naar de gemeente. Bespreek deze tijdens een controleoverleg. U kunt uw aanvragen meteen corrigeren of aanvullen.

Dien uw aanvragen in

Zijn uw aanvragen voor een vergunning of planologische medewerking juist en volledig? Dan dient u ze in op Omgevingsloket.nl. Uw aanvragen worden ter inzage gelegd voor inspraak. Daarna wordt door de gemeente een besluit genomen.

Na het medewerkingsbesluit volgt een publicatie van de aanvragen digitaal en in een huis-aan-huis blad binnen de gemeente waarvoor uw plannen gelden. Er kan dan nog bezwaar worden gemaakt.

Start met uw plannen

Is er een goedkeuringsbesluit genomen of ontheffing verleend? En lopen er geen juridische procedures? Dan kunt u starten met de uitvoering van uw plannen.

Fase 4: Realisatiefase

Zorg voor een technische voorbereiding

Maak bijvoorbeeld technische tekeningen, bestekken of kostenramingen. Hierin geeft u tot in detail aan wat u nodig heeft. Zoals riolering, wegen, groen, verlichting, parkeerplaatsen en gebouwen. Daarna kunt u uw plannen verder realiseren.

Laat waar mogelijk meerdere stappen tegelijk verlopen

Het scheelt tijd als u meerdere stappen in het proces tegelijk laat verlopen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.