Vaststellingsovereenkomst opstellen

Deze informatie is geplaatst door KVK | UWV

Beëindigen u en uw werknemer met wederzijds goedvinden een arbeidscontract? Dan moet u een vaststellingsovereenkomst afsluiten. Hierin legt u afspraken vast over de contractbeëindiging.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst) spreken u en uw werknemer af dat het arbeidscontract stopt. En dat jullie het daar allebei mee eens zijn. In de overeenkomst legt u de voorwaarden vast waaronder u het arbeidscontract beëindigt. Hiermee voorkomt u een ontslagtraject via UWV. Ook een eventuele stap naar de kantonrechter is met een beëindigingsovereenkomst niet nodig.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst bepaalt u samen met de werknemer. Deze informatie moet in ieder geval in de overeenkomst staan:

  • de naam en het adres van de werkgever en de werknemer
  • dat u heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is
  • dat er geen dringende reden voor het ontslag is
  • dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden
  • wat de datum is waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
  • op welke datum u een eindafrekening maakt
  • waar en wanneer u en de werknemer de overeenkomst hebben ondertekend
  • dat de werknemer 2 weken bedenktijd heeft

Eventueel kunt u samen met uw werknemer aanvullende afspraken vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op UWV.nl.

Uw werknemer hoeft niet akkoord te gaan

Uw werknemer is niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. U kunt hem niet verplichten om akkoord te gaan met uw voorstel.

U beëindigt de arbeidsovereenkomst

U stelt alleen een vaststellingsovereenkomst op wanneer u zelf heeft voorgesteld de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Leg duidelijk vast dat het voorstel voor ontslag van u komt. Wanneer u dit niet doet, heeft uw werknemer mogelijk geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Let op de opzegtermijn

In het arbeidscontract heeft u een opzegtermijn afgesproken. Deze geldt ook wanneer u met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat. Als u de einddatum vastlegt, moet u hiermee rekening houden.

Er is geen dringende reden voor ontslag

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er geen dringende reden voor ontslag. U ontslaat de werknemer dus niet op staande voet.

Uw werknemer heeft 2 weken bedenktijd

Is uw werknemer het, nadat hij heeft getekend, toch niet eens met de gemaakte afspraken of het ontslag? Dan mag hij zich bedenken. Dit moet hij binnen 2 weken schriftelijk laten weten. U kunt een langere bedenktijd afspreken. Deze afspraak moet u vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. Een kortere bedenktijd afspreken mag niet. Vermeld de bedenktijd in de beëindigingsovereenkomst. Als u dit niet doet, dan wordt de bedenktijd 3 weken.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.