Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En heeft u volgens UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon tijdens ziekte meer door te betalen.

Vraag een WIA-uitkering aan als werkhervatting niet mogelijk is

Blijft uw werknemer langdurig ziek en blijkt werkhervatting niet mogelijk? Dan krijgen u en uw werknemer na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Voorkom dat u een loonsanctie krijgt van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed vastlegt. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. Alleen als de aanvraag voor de WIA-uitkering te laat door u is ingediend, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover dan een brief.

2. UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar mag u uw werknemer ontslaan. Als u het beiden eens bent met het ontslag kunt u in overleg het dienstverband beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Let op: u moet een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWV.

Animatie 'Ziekte en verschillende contractvormen'

Bekijk de animatie ‘Ziekte en verschillende contractvormen' voor de stappen die u moet nemen als uw werknemer ziek wordt in verschillende situaties.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp financieel cv welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Zoekt u een nieuwe werknemer? Of zoekt u een nieuwe baan? De Regelhulp financieel cv helpt u hierbij.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.