Uw administratie als u personeel in dienst heeft

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

Gaat u personeel aannemen? Dan krijgt u als werkgever te maken met loonheffingen. Dat zijn premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Uw administratie aanpassen

U moet:

  • de dag voor de 1e werkdag van een werknemer al zijn gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen.
  • de dag voor de 1e werkdag de identiteit van de medewerker vaststellen en een kopie maken van zijn identiteitsbewijs.
  • een loonstaat maken.

Loonstaat

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. U vult op de loonstaat gegevens in die belangrijk zijn voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. U kunt hiervoor het model loonstaat gebruiken. U hoeft het model niet te gebruiken. Als u zelf een loonstaat maakt, moet u daarop in elk geval dezelfde gegevens zetten als op de model loonstaat.

Loonstrook

U moet ook:

  • uw werknemer periodiek een loonstrook toesturen
  • 1 keer per jaar een jaaropgaaf voor uw werknemer maken, waarin zijn inkomensgegevens staan.

U moet ook bijhouden welke (onbelaste) kostenvergoedingen u uw werknemer geeft.

In hoofdstuk 3 'Loonadministratie aanleggen' van het Handboek Loonheffingen vindt u wat u allemaal moet opnemen in de loonadministratie.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.