Transitievergoeding betalen bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U ontslaat een werknemer of u verlengt het contract niet. Dan moet u een transitievergoeding betalen vanaf de eerste werkdag. Een transitievergoeding is een vergoeding als compensatie voor het ontslag. De hoogte van de vergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. Dit geldt voor zowel een vast als tijdelijk contract. Ook voor oproepcontracten. De vergoeding is een compensatie voor het ontslag. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholing naar een andere baan. Uw werknemer heeft recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van het arbeidscontract.

Alleen ontslag met goede redenen

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden heeft. Bekijk wat een goede reden voor ontslag kan zijn.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Als u een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt. Of als uw werknemer zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van uw kant.

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

 • U gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden.
 • U ontslaat uw werknemer omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.
 • U ontslaat uw werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
 • Uw bedrijf gaat failliet, u heeft een surseance van betaling aangevraagd of u zit in de schuldsanering.
 • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • In uw cao is een andere voorziening afgesproken in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • U en uw medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte hangt af van het bruto maandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u werkte. Uw werknemer heeft recht op 1/3 bruto maandloon per gewerkt jaar vanaf de eerste werkdag. De maximale vergoeding is in 2021 € 84.000. Verdiende uw medewerker meer? Dan betaalt u maximaal een bruto jaarsalaris.

Bereken de transitievergoeding

U berekent de vergoeding over het volledige dienstverband. Dus ook voor de periode die korter duurde dan een jaar. U berekent eerst de hele dienstjaren en dan de resterende periode. Gebruik hiervoor de rekenhulp of bekijk een aantal voorbeelden in de Factsheet transitievergoeding.

Opbouw ontslagvergoeding voor iedereen gelijk

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bouwen alle werknemers op dezelfde manier ontslagvergoeding op. Eerder kregen 50-plussers en werknemers die langer dan 10 jaar in dienst waren bijvoorbeeld een hogere vergoeding. Dat is sinds 1 januari 2020 niet meer zo. De hoogte van de ontslagvergoeding is voor alle werknemers 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Ook moet u sinds 1 januari bij ontslag vanaf de eerste dag van het dienstverband ontslagvergoeding betalen aan uw werknemer.

Bereken het bruto maandsalaris

Om de transitievergoeding te berekenen moet ook het bruto maandsalaris worden bepaald. Dit berekent u als volgt:

 • Bij een vaste arbeidsduur: het bruto uurloon x het vast aantal uren per maand.
 • Bij een oproepcontract: het bruto uurloon x het gemiddelde aantal uren per maand.
 • Bij stukloon of provisie: dan geldt het gemiddelde dat de werknemer per maand heeft ontvangen in laatste 12 maanden voor het beëindigen van het contract.

Bijkomende loonberekeningen

Bij het basis bruto maandloon telt u eventueel het volgende op als het van toepassing is:

 • Vakantietoeslag
 • Overwerkvergoedingen
 • Ploegendiensttoeslagen
 • Bonussen
 • Winstuitkeringen
 • Eindejaarsuitkeringen

Bekijk de rekenvoorbeelden voor de verschillende arbeidscontracten in de Factsheet transitievergoeding.

Transitievergoeding na ontslag bij ziekte

In bepaalde gevallen mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte. De berekening van de transitievergoeding is dan hetzelfde als bij ontslag van werknemers die niet ziek zijn. Zo betaalt u uw werknemer transitievergoeding voor de hele periode dat hij in dienst was, tot aan de dag van ontslag. Dus ook voor de periode dat uw werknemer ziek was.

Gebruik de rekentool van SZW om de transitievergoeding te berekenen. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u compensatie aanvragen bij UWV.

Transitievergoeding bij bedrijfseinde

Stopt uw bedrijf door uw pensioen, ziekte of overlijden? Dan hebben uw werknemers recht op een transitievergoeding.

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst? Dan kunt u hiervoor ook compensatie aanvragen bij UWV.

Minder transitievergoeding betalen

Als u kosten maakt om uw werknemer aan een andere baan te helpen, mag u deze kosten van de transitievergoeding aftrekken. De kosten kunnen bijvoorbeeld zijn gemaakt voor scholing of outplacement van uw werknemer. Check welke kosten u in mindering kunt brengen en wat de voorwaarden zijn in de Factsheet transitievergoeding.

Betalingsregeling afspreken

Kunt u de transitievergoeding niet in één keer betalen? Dan mag u afspreken dit verspreid te betalen over maximaal 6 maanden. U bent dan wel wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. U betaalt rente over het deel van de vergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.