Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) terugbetalen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? Lees hier of u moet terugbetalen en hoeveel.

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. De TVL is een regeling om uw zakelijke vaste lasten te kunnen betalen.

Moet u terugbetalen?

RVO laat weten of u moet terugbetalen in een vaststellingsbrief. U betaalt terug als u te veel geld heeft gekregen. Bijvoorbeeld omdat uw omzet hoger is dan u had verwacht toen u TVL aanvroeg. 

Na de subsidieperiode moet u uw echte omzet opgeven van de afgelopen periode. U krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail van RVO. RVO berekent met die cijfers het definitieve subsidiebedrag waar u recht op heeft. 

U krijgt daarna een brief van RVO, de vaststellingsbrief. Hierin staan het definitieve subsidiebedrag en het bedrag dat u terug moet betalen. Het kan ook zijn dat u geen geld terug hoeft te betalen of dat u nog geld van RVO ontvangt. 

Hoeveel moet u terugbetalen?

U betaalt een deel of het hele subsidiebedrag terug. Hoe hoog het bedrag voor u precies is, staat in de vaststellingsbrief die u krijgt van RVO. 

U betaalt geen rente over het bedrag dat u terug moet betalen. Ook niet als u een betalingsregeling voor de TVL aanvraagt. Een bedrag tot € 500 hoeft u niet terug te betalen. Dit wordt kwijtgescholden. 

Wanneer moet u terugbetalen?

Als u moet terugbetalen, moet u dat meteen doen. Dat kan in 1 keer, binnen 6 weken nadat u de vaststellingsbrief heeft gekregen. 

Als betalen in 1 keer niet lukt, dan kunt u een betalingsregeling TVL aanvragen bij RVO. U betaalt het bedrag dan in 6 of 12 maanden terug. Of u vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Dan neemt RVO contact met u op om betaalafspraken te maken.

Moet u over meer TVL-periodes geld terugbetalen? Dan volgen de betaalperiodes na elkaar. Bijvoorbeeld: u betaalt eerst teveel ontvangen geld over TVL Q4 2020 en daarna over TVL Q1 2021.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt het geld dat u te veel heeft gekregen terug aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft de TVL ook van RVO ontvangen. 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de TVL en de terugbetalingsregelingen kunt u contact opnemen met RVO.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.