Stappenplan tijdelijk personeel inhuren

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Tijdelijk personeel kunt u inhuren via een uitzend-of detacheringsbureau. Bij buitenlands personeel gelden extra regels. Kijk hoe dit werkt.

Heeft u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Huurt u buitenlands personeel in, dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

Tijdelijk personeel inhuren

1. Controleer of de uitzendonderneming in het Handelsregister staat

Als inlener moet u controleren of een uitlener in het Handelsregister van KVK geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de Waadi check van KVK.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kunt u de sollicitant screenen.

3. Controleer de identiteit van ingehuurde werknemers

Als u een nieuwe medewerker inhuurt, moet u zijn identiteit controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.

4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die uw intermediair moet betalen. U kunt dit onder andere voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten.

Let op: Werkt u met een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk? Dan loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel, dus ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

6. Informeer de intermediair over uw arbeidsvoorwaarden

Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf, de uitlener, informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw medewerkers. Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.

7. Bepaal werk- en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang uw werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor arbeidskrachten die u inhuurt via een intermediair.

8. Zorg dat uw inhuurkrachten minimaal het minimumloon ontvangen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als u medewerkers inhuurt, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)loon ontvangen.

Buitenlands personeel inhuren

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Ga na of buitenlandse medewerkers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben

Als u iemand van buiten de EER en Zwitserland inhuurt, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. De intermediair moet deze voor hem aanvragen.

3. Controleer de A1-verklaring

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. U hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om hier zekerheid over te hebben, kunt u uw intermediair vragen om een A1-verklaring.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.