Sociaal plan opstellen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Als uw bedrijf reorganiseert, verhuist, onderdelen afstoot of failliet gaat, heeft dat gevolgen voor uw personeel. Moet u medewerkers ontslaan?

Als uw bedrijf reorganiseert, verhuist, onderdelen afstoot of failliet gaat, heeft dat gevolgen voor uw personeel. Moet u medewerkers ontslaan? In een sociaal plan kunt u de gezamenlijke regelingen en voorzieningen voor het achterblijvende en vertrekkende personeel vastleggen.

Is een sociaal plan verplicht?

Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht. Meestal zijn hierover in de cao afspraken gemaakt. U moet wel de ondernemingsraad inlichten over de personele gevolgen van een reorganisatie.

Wanneer is een sociaal plan nodig?

U heeft een sociaal plan nodig als u mensen moet ontslaan. Zijn dat 20 mensen of meer, dan is het een collectief ontslag. U bent verplicht dit te melden bij UWV en de vakbonden van uw medewerkers. Ook moet u met de vakbonden overleggen over een sociaal plan. U kunt ook een sociaal plan maken bij ontslag van enkele medewerkers.

Wie sluiten een sociaal plan af?

Meestal sluit u met de vakbonden een sociaal plan af. Maar u kunt een sociaal plan maken in overleg met de ondernemingsraad. En u kunt besluiten om zelf een sociaal plan op te stellen.

Wat staat er in een sociaal plan?

Voor de werknemers die ontslagen worden, regelt het sociaal plan onder meer de transitievergoeding of een vervangende vergoeding als dat in de cao is afgesproken. Voor de werknemers die in dienst blijven, regelt het sociaal plan onder meer veranderingen in de werkplek. Bijvoorbeeld bij een verhuizing. In de cao kan staan welke punten u in het sociaal plan moet opnemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.