Rangorde van schuldeisers

Deze informatie is geplaatst door KVK

De curator bepaalt een rangorde van schuldeisers. Hoe hoger in de rangorde, hoe groter de kans dat een schuldeiser wordt betaald.

Na een faillissement, gaat de curator zoveel mogelijk verkopen of incasseren om de schuldeisers te kunnen betalen. De curator bepaalt de volgorde waarin de schuldeisers worden betaald: de rangorde van schuldeisers. De plaats in de rangorde is afhankelijk van welke soort schuld de schuldeiser opeist (vordering).

1e rang: boedelvorderingen

Als eerste worden de boedelvorderingen betaald. Boedelvorderingen gaan over schulden die ontstaan in de periode van het faillissement (ook wel boedelschuld). Bijvoorbeeld:

 • de salariskosten van de curator
 • de huur vanaf de dag van het faillissement

2e rang: preferente vorderingen

Als de boedelschulden zijn betaald dan komen schuldeisers met een preferente vordering aan de beurt. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld:

 • de Belastingdienst (loon- en omzetbelasting)
 • UWV (loonvordering)
 • medewerkers die nog loon te goed hebben

3e rang: concurrente vorderingen

Na de preferente vorderingen worden de concurrente vorderingen betaald. Dat zijn bijvoorbeeld openstaande facturen van leveranciers. Hoeveel een concurrente schuldeiser krijgt, is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Uitzondering: separatisten

Separatisten zijn schuldeisers met:

 • Hypotheekrecht

  Uw bedrijfspand of woonhuis is onderpand voor uw hypotheek en de hypotheekverstrekker kan bij niet betalen het onderpand opeisen.

 • Pandrecht

  Uw bank heeft een krediet aan u gegeven met als voorwaarde dat als u niet betaalt, zij pandrecht heeft op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris of de voorraad. De vordering van een separatist staat los van een faillissement en mag hij direct opeisen. Zonder dat eerst bij een curator te doen. De curator mag de separatist wel vragen om eerst een redelijke termijn te wachten.

Zie ook

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.