Prijs aanpassen met prijsindexatie

Deze informatie is geplaatst door Centraal Bureau voor de Statistiek

Wilt u uw prijzen aanpassen? Dan kunt u de prijsontwikkeling in de markt als uitgangspunt nemen. U indexeert de prijs. Hiervoor kunt u een prijsindex van het CBS gebruiken.

Waarom uw prijs aanpassen?

Er zijn verschillende redenen om uw prijs regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) te verhogen. Bijvoorbeeld:

 • uw kosten zijn toegenomen
 • de kwaliteit van uw dienst of product is verbeterd
 • u wilt meer aan de verkoop van uw dienst of product verdienen

Er kunnen ook redenen zijn om uw prijs juist te verlagen. Bijvoorbeeld als uw kosten zijn afgenomen of als u meer klanten wilt aantrekken. U bent niet verplicht om uw prijs aan te passen.

Wat is een prijsindex?

Een prijsindex laat met een cijfer zien hoe een prijs van bijvoorbeeld een product of dienst is veranderd in een bepaalde periode. Een index heeft als uitgangspunt altijd 100. Wanneer het jaar 2015 het uitgangspunt is dan geldt 2015=100. Een indexcijfer van 105 betekent dan een prijsstijging van 5% ten opzichte van 2015.

CBS publiceert diverse prijsindexen op StatLine. U kunt de stijging van een prijsindex als hulpmiddel voor uw prijsverhoging gebruiken. U mag zelf weten hoe u de prijzen aanpast.

Hoe verhoog ik mijn prijs?

Als u de prijs jaarlijks wilt verhogen dan neemt u deze stappen:

 1. Kies een prijsindex die past bij uw product of dienst (bijvoorbeeld de dienstenprijsindex)
 2. Kijk naar de jaarmutatie van het meest recente kwartaal
 3. Neem dit cijfer als richtlijn voor uw prijsverhoging (jaarmutatie 3,0 = een verhoging van 3%)

Als u de prijs minder vaak wilt verhogen (bijvoorbeeld eens in de 5 jaar) of uw prijs is al heel lang niet veranderd dan neemt u deze stappen:

 1. Kies een prijsindex die past bij uw product of dienst (bijvoorbeeld de dienstenprijsindex)
 2. Kijk naar wat de prijsindex heeft gedaan sinds uw laatste prijsverandering
 3. Neem deze verandering als richtlijn voor uw prijsverhoging.

Rekenvoorbeeld:

De prijsindex sinds uw laatste prijsverandering is 95. De actuele prijsindex is 104,5. Dit leest u in de tabel van het CBS. Dan is de index met 10% gestegen en kunt u uw prijs met 10% verhogen.

Dat rekent u zo uit:

Prijsindex nieuw / prijsindex oud x 100 - 100 = prijsstijging

104,5/95 x 100 - 100 = 10

Welke prijsindex kan ik het beste kiezen?

De meest gebruikte prijsindex van het CBS is de Consumentenprijsindex (CPI), omdat in deze index de belangrijkste prijsstijgingen zijn verwerkt. U kunt ook een combinatie van indexen gebruiken, bijvoorbeeld van goederen en diensten. Het CBS adviseert om de hoofdcategorie van een prijsindex te gebruiken als richtlijn voor uw prijsverhoging. U kunt ook een specifieke selectie maken van goederen, diensten of sectoren binnen de prijsindexen op StatLine.

U kunt de volgende indexen gebruiken:

 • Consumentenprijsindex voor producten.(CPI). De CPI is een benadering van de inflatie. De index laat het prijsverloop zien van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.
 • Dienstenprijsindex (DPI) voor diensten. Deze index laat het prijsverloop zien van diensten in Nederland.
 • Indexcijfers cao-lonen voor lonen inclusief bijzondere beloningen. Deze index gaat over de gemiddelde loonontwikkeling van alle cao’s in Nederland.
 • Producentenprijsindex (PPI) voor grondstoffen. Deze index laat de gemiddelde prijsontwikkeling zien van afzetprijzen, invoerprijzen en industrieproducten.

Prijsverhoging vastleggen en bekend maken

Het komt professioneel over als u aan uw klanten kunt uitleggen wanneer en waarom u uw prijzen verhoogt en hoe u de prijzen heeft aangepast. Dit zet u bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Als u uw prijzen regelmatig wilt verhogen, kies dan steeds voor dezelfde index en periode. Zo bent u duidelijk naar uw klanten.

Wilt u een prijsverhoging in een contract of overeenkomst opnemen? Het CBS adviseert om zo duidelijk mogelijk in het contract te beschrijven hoe u indexeert. Denk aan:

 • de naam van de index
 • het moment van indexeren
 • de periode (maand, kwartaal of jaar) waarop het indexcijfer betrekking heeft

Stijgen of dalen de prijzen? Feiten en cijfers

Deze grafiek toon de prijsontwikkeling per jaar van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is gebaseerd op een uitgebreid en representatief pakket van goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met CBS Infoservice

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.