Pensioen regelen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u een basispensioen van de overheid. U kunt als ondernemer naast het AOW-pensioen zelf extra pensioen regelen.

Als u op uw AOW-leeftijd stopt met werken, krijgt u volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW) een basispensioen van de overheid. Wanneer u met pensioen kunt gaan (uw AOW-leeftijd), hangt af van uw geboortedatum. Veel werknemers in loondienst bouwen extra pensioen op via hun werknemer. Als ondernemer kunt u naast het pensioen van de overheid (AOW) ook een aanvullend pensioen opbouwen, maar dat moet u zelf regelen.

AOW voor ondernemer

Als u in Nederland woont en werkt, bent u meestal verzekerd voor de AOW. U betaalt premie voor de volksverzekeringen aan de Belastingdienst. Dit doet u met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van hoeveel jaar u verzekerd was voor de AOW. En of u alleen of samen met iemand woont. Heeft u in het buitenland gewoond of gewerkt en geen premie betaald? Dan was u niet verzekerd. Voor die periode krijgt u geen AOW-pensioen.

AOW voor uw werknemer

U betaalt AOW-premie voor uw werknemer aan de Belastingdienst. U houdt hiervoor een deel van de premie in op het loon of de uitkering van uw werknemer. In sommige bedrijfstakken moet u ervoor zorgen dat uw werknemer een extra pensioen opbouwt. Heeft uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag u het arbeidscontract opzeggen. Uw werknemer mag ook blijven werken. Dat heeft gevolgen voor het betalen van premies en belasting.

Extra pensioen regelen

De AOW van de overheid is een basisinkomen. Uw AOW-bedrag is waarschijnlijk lager dan uw inkomen als u werkt. U kunt daarom een extra pensioen regelen. In sommige situaties bent u verplicht een aanvullend pensioen te regelen bij het beroepspensioenfonds. Bijvoorbeeld als u in de gezondheidszorg of bij een havenbedrijf werkt.

U kunt op verschillende manieren extra inkomen opbouwen voor later:

  • banksparen en Lijfrenteverzekering
  • sparen of beleggen
  • ieder jaar een deel van de winst van uw bedrijf apart zetten voor na uw pensioen (oudedagsreserve).
  • uw bedrijf verkopen en de stakingswinst omzetten in lijfrente
  • uw hypotheek of lening aflossen, u heeft dan op pensioenleeftijd lagere (woon)lasten.
  • sparen met een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen
  • meedoen aan een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling (BPF).
  • doorgaan met de collectieve pensioenregeling van uw oude werkgever
  • investeren in onroerend goed.
  • zo lang mogelijk na uw AOW-leeftijd blijven ondernemen

Pensioen na overlijden

Heeft u een partner? Dan heeft uw partner meestal recht op een nabestaandenpensioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een deel van uw pensioenrechten. Uw partner kan recht hebben op een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Informatie over uw pensioen

Pensioenfondsen moeten u informeren over uw pensioen, via bijvoorbeeld Mijnpensioenoverzicht.nl. Uw persoonlijke totaaloverzicht laat zien hoeveel pensioen u krijgt. Ook ziet u wat de gevolgen zijn bij bepaalde keuzes of veranderingen in uw persoonlijke situatie.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.