Overdrachtsbelasting

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Belastingdienst

Wordt u eigenaar van een onroerende zaak? Zoals een pand of grond. Of van rechten daarop? Dan betaalt u overdrachtsbelasting.

Heeft u een onroerende zaak? Bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond. Of heeft u rechten op onroerende zaken gekocht of gekregen? Dan heeft u te maken met overdrachtsbelasting.

U betaalt 8% overdrachtsbelasting als u:

  • Een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand, een stuk grond of een woning) koopt.
  • Een recht op een onroerende zaak krijgt (bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht).

Wordt u eigenaar van aandelen in een nv of bv? En bestaan de bezittingen van de nv of bv vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting kunt u niet aftrekken als kosten van uw onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van de onroerende zaak. Over deze waarde moet u afschrijven. Op grond schrijft u niet af.

Aangifte doen

Als een notaris bij de overdracht van een onroerende zaak een akte opmaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet namens u aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als er geen notariële akte wordt gemaakt, gelden andere regels.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Soms kunt u een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u ook omzetbelasting betaalt, of als u een pand inbrengt in een onderneming.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.