Officiële feestdagen en wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemers hebben recht op vakantiedagen. Elke maand bouwen zij hier verlof voor op. U betaalt uw werknemers door als zij vrije dagen hebben. De precieze afspraken over vakantiedagen staan in uw cao of de arbeidsovereenkomst. Hier staat ook in of uw personeel vrij heeft op feestdagen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. En bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt uw werknemer pas in de loop van het jaar voor u werken, dan berekent u de vakantiedagen naar verhouding.

Bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen

Als uw werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Nulurencontract en vakantiedagen berekenen

Een werknemer met een nulurencontract heeft ook recht op doorbetaalde vakantie-uren. Per jaar is dat 4 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Met een nulurencontract werkt uw werknemer geen vast aantal uren per week. In de praktijk bouwt hij daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur op.

Mogen werknemers zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen?

Ja, tenzij dat problemen oplevert voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als hij vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. Of als een directe collega van uw werknemer in diezelfde periode vakantiedagen opneemt. Uw werknemer mag zijn verlof in losse uren opnemen.

Collectieve regeling

Er kan ook een collectieve regeling zijn. Zoals de bouwvak of in het onderwijs.

Mogen uw werknemers vakantiedagen opsparen?

Uw werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Maar uiterlijk 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Extra vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die uren mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Mag u wettelijke vrije dagen uitbetalen?

Uw werknemer moet echt vrij nemen. Behalve als hij stopt met werken voordat deze dagen zijn opgenomen. Dan moet u de wettelijke vakantiedagen uitbetalen. De extra vakantiedagen mag u uitbetalen als u dat afspreekt met uw werknemer.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. U mag uw werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is uw werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Uw werknemer mag de vakantie-uren dan een andere keer opnemen.

Gaat een feestdag van vakantiedagen af?

Er bestaat geen wet die zegt dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. In uw cao of in het arbeidscontract staat of een feestdag een vrije dag is. Er staat ook in of uw werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. En of u een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

Wat zijn de officiële feestdagen?

Nederland heeft een aantal officiële feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Eerste en tweede paasdag
  • Koningsdag (27 april)
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste en tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag

Kijk in uw cao wat de afspraken zijn. Of maak zelf afspraken met uw personeel. Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag zijn geen officiële feestdagen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.