NOW-noodmaatregel terugbetalen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Gebruikt u de NOW? En had u een beter omzet dan verwacht of een dalende loonsom? Dan moet u mogelijk terugbetalen. Lees hier meer.

Heeft u de NOW-regeling gebruikt (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid)? En was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen. De NOW is bedoeld om personeel door te betalen als u minder omzet heeft door corona.

Moet u terugbetalen?

U moet de NOW terugbetalen als u te veel geld heeft gekregen. Dat kan gebeuren als uw omzet beter is, dan u had verwacht toen u de NOW aanvroeg. Of wanneer uw loonsom is gedaald. Bijvoorbeeld als een contract van een werknemer niet is verlengd.

Voor iedere aanvraagperiode moet u zelf een definitieve berekening van de NOW aanvragen bij UWV. Nadat UWV uw definitieve tegemoetkoming heeft berekend, stuurt UWV u een brief. Hierin staat of u nog een nabetaling krijgt, of dat u geld moet terugbetalen en hoeveel. Als u moet terugbetalen krijgt u nog een aparte brief met de betaalgegevens.

Een definitieve berekening aanvragen voor:

  • de 1e aanvraagperiode kon tot en met 31 oktober 2021
  • de 2e aanvraagperiode kunt u tot en met 31 maart 2022 doen
  • de 3e aanvraagperiode kunt u tot en met 22 februari 2023 doen
  • de 4e aanvraagperiode kan vanaf 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023 doen
  • de 5e aanvraagperiode kan vanaf 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023 doen
  • de 6e aanvraagperiode kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 doen
  • de 7e aanvraagperiode kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 doen

De sluitingsdata van de aanvraagperiodes 3, 4, 5, 6 en 7 zijn nog niet definitief. Het vaststellingsloket is in ieder geval geopend tot en met 22 februari 2023.

Heeft u de aanvraag niet op tijd gedaan? Dan stuurt UWV u een brief met instructies om de definitieve berekening nog aan te vragen.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt terug aan UWV. U heeft de NOW ook van UWV ontvangen.

Hoeveel moet u terugbetalen?

U betaalt terug wat u te veel heeft gekregen. Hoeveel dat is, hangt af van uw omzetverlies of de daling van uw loonsom. UWV stelt het definitieve bedrag vast. U kunt gebruikmaken van ruime betalingsregelingen die UWV heeft opgesteld. U betaalt geen rente over het bedrag dat u moet terugbetalen. Ook niet als u een betalingsregeling aanvraagt.

Wanneer moet u terugbetalen?

U kunt het bedrag in 1 keer terugbetalen. Lukt dat niet? Dan kunt u een betalingsregeling ‘op maat’ aanvragen, die past bij uw situatie. U betaalt dan maandelijks geld terug of op een later moment wanneer dat beter past.

U kunt telefonisch (via 088 - 898 20 04) of digitaal een betalingsregeling met UWV afspreken. Dat doet u per aanvraagperiode. U kunt niet 1 betalingsregeling voor meerdere periodes tegelijk afspreken. UWV kan ook niet de terugbetaling voor verschillende aanvraagperiodes met elkaar verrekenen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de NOW-noodmaatregel en de betalingsregelingen kunt u contact opnemen met UWV.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.