Loonstrook aan uw werknemer geven

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat staat er op een loonstrook en wanneer moet u een loonstrook aan uw werknemer geven? Lees hier meer.

U informeert u uw werknemer met een loonstrook (salarisstrook,loonspecificatie) over hoe zijn loon is opgebouwd. U moet bepaalde informatie op de loonstrook zetten. Zoals het brutoloon en het nettoloon.

Wanneer geeft u een loonstrook?

U moet uw werknemers een loonstrook geven bij:

 • de 1e loonbetaling
 • iedere loonbetaling die anders is dan de vorige loonbetaling

U moet uw personeel een loonstrook geven. Wilt u de loonstrook digitaal geven? Dan moet uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen. Hij moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Wat zet u op de loonstrook?

Gaat u een loonstrook maken? Uw loonstrook moet voor uw werknemer eenvoudig te begrijpen zijn. Ook moet u alle bedragen specificeren. De verplichte onderdelen zijn:

 • bruto loonbedrag
 • de opbouw van het loon (basisloon met bijvoorbeeld provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies en gratificatie)
 • vakantiebijslag
 • wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon voor de werknemer
 • specificatie van vergoedingen
 • de inhoudingen op of verrekeningen met het loon (bijvoorbeeld pensioenpremie, werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, loonbelasting/premievolksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag)
 • uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer
 • de periode waarover u loon betaalt (loontijdvak)
 • het aanal uur (arbeidsduur) dat u werknemer werkt volgens het arbeidscontract (bijvoorbeeld 36 uur per week)
 • of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of een oproepovereenkomst

Let op: Krijgt uw werknemer helemaal geen loonstrook? Of klopt de loonstrook niet? Dan kunt u een boete krijgen van Inspectie SZW.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.