Loonheffingen inhouden en betalen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Belastingdienst

Heeft u personeel? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden en betalen. Lees over aangifte loonheffingen doen.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. De loonheffingen zijn:

Aanmelden als werkgever

Om loonheffingen af te dragen, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U krijgt dan:

  • een loonheffingennummer
  • de aangiftebrief
  • eventueel een sectoraansluiting als u premies werknemersverzekeringen moet betalen voor uw werknemers(s)

U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingen doet en bij ander contact met de Belastingdienst.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoeft u niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor sommige van uw werknemers af te dragen. Bijvoorbeeld omdat ze ontwikkelings- en onderzoekswerk (R&D) doen. Deze regeling staat bekend als afdrachtverminderingen. Lees hier meer over in hoofdstuk 25 van het Handboek Loonheffingen.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Als een werknemer bij u gaat werken, vraagt u een getekende verklaring met daarop zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Als u een buitenlandse arbeidskracht aanneemt, controleert u of hij in Nederland mag werken. U moet alle gegevens van uw werknemer hebben en zijn identiteit vaststellen, voordat deze bij u aan het werk gaat. Kunt u de identiteit van uw werknemer niet goed vaststellen? Dan moet u het anoniementarief toepassen. Lees meer over het anoniementarief in hoofdstuk 2 van het Handboek Loonheffingen.

Loonadministratie aanleggen

Als u personeel in dienst neemt, moet u een loonadministratie opzetten en bijhouden. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 van het Handboek Loonheffingen. U bewaart de loonadministratie waar uw bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. U bepaalt ook wat het loon is. U berekent de premies en belastingen en u draagt deze op tijd af.

Teruggaaf btw verrekenen

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaarden. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.

Werkkostenregeling: onbelaste vergoedingen voor uw personeel

Via de werkkostenregeling mag u bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals reiskosten of een computer.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.