Legionella voorkomen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Loopt uw bedrijf kans op legionella? Lees hier wat legionellapreventie is en of een legionellabeheersplan nodig is.

Als eigenaar van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kraanwater. U moet ervoor zorgen dat mensen die het kraanwater gebruiken geen legionella krijgen. Voor sommige bedrijven en organisaties gelden strenge regels voor legionellapreventie.

Wat is legionella?

Legionella (veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. Legionellabacteriën kunnen zich onder meer ontwikkelen in kraanwater, zwembadwater, sproeiwater bij tuincentra en (auto)wasstraten of koelwater in natte koeltorens.

Bedrijven met een groter risico op legionella

Voor een aantal bedrijven en organisaties gelden strengere regels voor legionellapreventie. Omdat mensen daar een groot risico lopen om legionella te krijgen. Dit zijn:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • sauna's
 • zwembaden en locaties met (zwem)baden, zoals wellnesscentra en prostitutiebedrijven
 • hotels
 • bungalowparken
 • (mini)campings
 • bed & breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen
 • jachthavens
 • benzinestations en wegrestaurants met douches
 • celinrichtingen (gevangenissen en politiebureaus)
 • asielzoekerscentra

Legionellapreventie

Heeft u een bedrijf of instelling waarvoor strengere regels gelden? Dan moet u aan legionellapreventie doen. U neemt maatregelen om legionella te voorkomen.

Risicoanalyse

U moet een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf laten controleren waar in uw bedrijf de legionellabacterie groeit of kan gaan groeien. Deze risicoanalyse moet actueel zijn.

Legionellabeheersplan

U moet een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een legionellabeheersplan laten maken. Hierin staat wat u moet doen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Het legionellabeheersplan moet actueel zijn.

Watercontrole

Elk half jaar moet u het water laten controleren op legionella door een erkend monsternemer. Zitten in het watermonster meer legionellabacteriën dan 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l)? Dan moet u maatregelen nemen.

Gaat het om meer dan 1.000 kve/l? Dan moet u dit binnen 48 uur melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Samen met de inspectie en de GGD bespreekt u of en hoe u uw gebruikers informeert.

Logboek bijhouden

U moet in een logboek bijhouden welke maatregelen u wanneer heeft genomen.

Natte koeltorens melden

Gebruikt u een natte koeltoren om uw gebouw of een industrieel proces af te koelen? Dan moet u dat melden bij uw gemeente of de Omgevingsdienst. Koeltorens vernevelen water waardoor legionellabacteriën makkelijk in de lucht terecht komen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.