Kosten besparen

Deze informatie is geplaatst door KVK

U kunt financiële ruimte creëren door kosten te besparen. U heeft hiervoor meerdere mogelijkheden.

Advieskosten verminderen

U kunt zich voor diverse vraagstukken laten bijstaan door een betaalde adviseur. Deze externe kennis heeft u vaak echt nodig. Om in gesprekken met deze adviseurs snel tot de kern te komen is het verstandig uzelf ook in de materie te verdiepen. Via online community's en fora als Higherlevel.nl kunt u alvast uw eerste vragen stellen of bel het KVK Adviesteam.

Bedrijfsmiddelen huren

In de hele economie is een trend waarneembaar van bezit naar gebruik, de deeleconomie. Producten die u niet vaak nodig heeft kunt u beter huren of lenen. Naast het duurzaamheidsaspect is het ook voordeliger, voor eigenaar en gebruiker. Vaste kosten worden variabel.

Bedrijfsruimte inkrimpen

Door gewijzigde bedrijfsprocessen kunt u minder bedrijfsruimte nodig hebben. Overweeg of de huidige bedrijfsruimte wel de meest geschikte is. Verhuizing naar een andere, kleinere ruimte kan een besparing (op bijvoorbeeld de huur) opleveren.

Flexkrachten en zzp-ers inhuren

Heeft u personeel voor onbepaalde tijd in loondienst? Dan is dat een gegeven en kunt u alleen afscheid nemen van dit vaste personeel door (1) wederzijds goedvinden, (2) met een ontslagvergunning van UWV of (3) via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Ontslag brengt in de meeste gevallen kosten met zich mee.

Heeft uw onderneming tijdelijk meer arbeid nodig? Overweeg dan het inschakelen van tijdelijke krachten via payrolling, een uitzendbureau of het inhuren van zzp'ers. Ingehuurde arbeid is per uur vaak wat duurder, maar u maakt deze kosten echter alleen wanneer u extra omzet maakt en er meer werk is. Op deze manier worden vaste kosten, stuurbare variabele kosten. Als u een zzp’er inhuurt, moet u met de zzp’er nagaan of er sprake is van loondienst om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Herfinancieren dure leningen

In het verleden afgesloten leningen kunnen nu te duur zijn, doordat het huidige rentepercentages lager kan zijn dan enkele jaren geleden. Oversluiten zou een optie kunnen zijn. Ook omzetting van een krediet in rekening courant naar een (middel-) lang krediet kan u een besparing opleveren. Zeg geen bestaande financiering op voordat een nieuwe is afgesloten en laat u adviseren door een financieel adviseur.

Hypotheek oversluiten

Met de huidige lage rentepercentages zou uw bestaande hypotheek wel eens te duur kunnen zijn. Oversluiten kan een optie zijn om uw maandlasten te verlagen. Afhankelijk van de resterende rentevaste periode kan boeterente in rekening worden gebracht. Houdt ook rekening met notariskosten, advieskosten en taxatiekosten. Kijk samen met uw financieel adviseur of oversluiten zinvol is.

Onderverhuren

Heeft u bedrijfsruimte over maar wilt u niet verhuizen? Misschien kunt u een deel van de ruimte onderverhuren. Check altijd vooraf in uw eigen huurovereenkomst of dit mogelijk is en laat de huurtermijn gelijk lopen met uw eigen huurtermijn. Zorg in samenwerking met uw juridisch adviseur voor waterdichte afspraken en een goed contract.

Open source software gebruiken

Voor diverse toepassingen is naast de bekende betaalde softwarepakketten ook open source software beschikbaar. Van deze software is de broncode voor iedereen beschikbaar, waardoor u niet persé aan een leverancier gebonden bent. Daarnaast is open source software vaak voordeliger dan de bekende pakketten.

Provisie invoeren

Bij een provisieregeling wordt een deel van de beloning afhankelijk gemaakt van de geleverde prestatie. De werknemer heeft altijd minimaal recht op het voor hem geldende minimumloon volgens de wet of de geldende cao. Afhankelijk van persoonlijke resultaten komt hier een extra beloning bovenop. Voordeel voor de werkgever is dat de totale loonkosten meestijgen of -dalen met de omzet. Volledig vaste kosten worden deels variabel.

Sale en leaseback

U verkoopt bijvoorbeeld uw machines of bedrijfspand en huurt ze direct weer terug. U creëert hiermee financiële ruimte binnen de onderneming.

Snijden in arbeidsvoorwaarden

Ook voor arbeidsovereenkomsten geldt “afspraak is afspraak.” Als werkgever kunt u de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig aanpassen, tenzij er een eenzijdig wijzigingsbeding instaat. Bij een zwaarwichtig belang kunt u dan wijzigingen doorvoeren.

Arbeidsvoorwaarden die niet in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd maar in bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement (secundaire arbeidsvoorwaarden) zijn vaak eenvoudiger aan te passen. Een ondernemingsraad kan hierbij een instemmingsrecht hebben.

Uitbesteden

“Schoenmaker blijf bij je leest.” Doe vooral datgene waar je goed in bent en doe niet alles zelf. Anderen hebben daar de machines en de expertise voor en kunnen wellicht goedkoper leveren dan uzelf kunt produceren.

Voorzieningen in eigen beheer nemen

Grote risico’s kunt u verzekeren, maar u kunt ook een voorziening vormen. Een voorziening is een ‘potje’ dat wordt gevormd ten laste van de winst, maar nog geen uitgave is. De uitgave is de daadwerkelijke betaling van het ingetreden risico. Voorzieningen kunt u vormen voor garantieclaims, onverzekerde schade, incourante voorraad of oninbare debiteuren. Overleg vooraf met uw accountant over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Zakelijk ruilen

Met een lagere omzet heb je minder geld beschikbaar om zaken te doen. Zakelijk ruilen of barteren is een alternatief om aan goederen en diensten te komen zonder dat dit je geld kost. Je krijgt met btw te maken en als je afspraken vastlegt voorkom je problemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK Financieringsdesk

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.