Inzicht in de culturele diversiteit in uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door Centraal Bureau voor de Statistiek

Wilt u meer weten over de culturele diversiteit van uw werknemers? De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS geeft grote organisaties hier inzicht in. U kunt deze informatie gebruiken bij het opstellen van uw personeelsbeleid.

Gebruik de barometer voor uw diversiteitsbeleid

De Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertelt u welk percentage van uw medewerkers een migratieachtergrond heeft en wat hun afkomst is. U kunt de barometer gebruiken bij het opstellen van uw diversiteitsbeleid.

Geen informatie over individuele werknemers

De Barometer Culturele Diversiteit is voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. U krijgt alleen informatie op groepsniveau. Om de privacy van uw werknemers te beschermen, is de barometer niet beschikbaar voor bedrijven met minder dan 250 werknemers.

Als een culturele groep binnen uw organisatie bijvoorbeeld te klein is, dan publiceert het CBS de gegevens niet. Op deze manier wordt de privacy van uw werknemers beschermd. U kunt het CBS wel vragen om gegevens in te delen op specifieke kenmerken van uw werknemers. Zoals functie en aantal dienstjaren. Voorwaarde voor uw aanvraag is dat de informatie niet terug te leiden is naar personen.

Vergelijk de diversiteit in uw bedrijf

Gebruik het dashboard van het CBS om de culturele diversiteit in uw eigen bedrijf te vergelijken met landelijke cijfers. U kunt hiervoor de anonieme gegevens gebruiken die u heeft gekregen door de barometer aan te vragen. In de barometer vult u de afkomst van uw personeel in. U geeft een percentage voor:

U kunt de diversiteitsgegevens van uw bedrijf daarna vergelijken met landelijke cijfers, over:

  • werkzame beroepsbevolking
  • werknemers in uw sector
  • geregistreerde werkzoekenden
  • afgestudeerden

U kunt deze gegevens ook vergelijken met bijvoorbeeld cijfers uit uw regio, bedrijfstak of beroepsgroep.

Barometer Culturele Diversiteit aanvragen

U kunt de Barometer Culturele Diversiteit aanvragen tegen kostprijs bij het CBS. Stuur uw aanvraag naar barometer@culturele.diversiteit@cbs.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met CBS Infoservice

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.