Inkomsten na bedrijfsoverdracht

Deze informatie is geplaatst door KVK

Wilt u uw onderneming verkopen? Stel dan van tevoren vast hoeveel inkomen u later nodig hebt. Dit inkomen is medebepalend voor de prijs die u voor uw bedrijf vraagt. Tip: laat u bij het vaststellen van het inkomen begeleiden door gekwalificeerde adviseurs.

Middelen van bestaan

Uw inkomen kan uit verschillende bronnen bestaan:

 • pensioen (van de bv, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij);
 • lijfrente-uitkeringen (van de bv, de opvolger of de verzekeringsmaatschappij);
 • winstrecht uitkeringen (van de bv of de opvolger);
 • huur van onroerende zaken (aan de bv, de opvolger of derden);
 • dividend op aandelen (eigen bv of beursaandelen);
 • rente op obligaties (eigen bv of beursgenoteerd);
 • rente op spaartegoeden;
 • andere inkomsten, zoals adviseursbeloning.

Vermogen

U kunt uw vermogen uit deze bronnen aanpassen door uw vermogensbestanddelen anders te gebruiken. Vermogensbestanddelen kunnen bijvoorbeeld een pand, geld, effecten of goederen zijn. Ook kunt u de ingangsdatum van pensioen-, lijfrente- en winstuitkeringen eerder of juist later laten ingaan. Als u uw onderneming hebt overgedragen en u maakt de balans op, dan kan uw vermogen bestaan uit bijvoorbeeld:

 • beleggingen (aandelen in eigen bv, aandelen in beursvennootschappen, obligaties);
 • onroerend goed, zoals de eigen woning of bedrijfspanden;
 • spaargelden;
 • overige vermogensbestanddelen.

Dit vermogen kunt u gebruiken om het gat op te vullen tussen inkomsten (uit pensioenen en lijfrenten) en uitgaven. Naast het rendement uit het vermogen kunt u er ook voor kiezen het vermogen aan te spreken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.