Inhoudingen en verrekeningen

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het komt vaak voor dat werkgevers bedragen inhouden op of verrekenen met het salaris van hun werknemers. Maar wat is een inhouding? En wat is een verrekening?

Verschil tussen inhoudingen op loon en een verrekening

Verrekeningen

Hierbij gaat het om bedragen die uw werknemer aan u moet betalen. Bijvoorbeeld voor huisvesting of boetes. U mag deze bedragen verrekenen met het loon, maar hier zijn wel regels voor.

Inhoudingen op loon

Hierbij gaat het om bedragen die u via het salaris voor uw werknemer betaalt. Denk aan de premie voor de ziektekostenverzekering of voor een aanvullende pensioenregeling. U moet wel een schriftelijke machtiging hebben van uw werknemer om die bedragen in te houden. Het is dus niet voldoende om hierover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Maar u kunt ook bedragen inhouden zonder machtiging van uw werknemer. Dan gaat het om bedragen die u wettelijk gezien moet inhouden. Bijvoorbeeld pensioenpremies en loonheffingen.

Meer informatie over inhoudingen en verrekeningen

Op Rijksoverheid.nl vindt u een factsheet met meer informatie over inhoudingen op loon en verrekeningen met het salaris. Bijvoorbeeld of u verkeersboetes nog mag verhalen op uw werknemer. En hoe het zit met beslaglegging en loonbeslag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.