Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Lees wanneer u in aanmerking komt voor de GO-regeling.

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen. Vanwege de coronacrisis is er momenteel een ruimere regeling.

Coronacrisis: Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C)

Krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. De hoogte van de lening is maximaal € 150 miljoen. Lees meer over terugbetalen van de GO-C.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor garantie als u aan de voorwaarden van de GO-regeling voldoet:

  • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh Money.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden of een verplichting of voornemen daartoe.
  • U vraagt de GO-regeling alleen voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten aan.

Verder behoort uw onderneming niet tot een van de volgende sectoren:

  • landbouw, visserij en aquacultuur (primaire agrarische sector). De GO-regeling is wel toegankelijk voor food- & agribedrijven actief in toelevering, verwerking en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling, eigen gebruik en projectfinanciering
  • financiële sector, met uitzondering van bemiddeling en operationele lease
  • gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de garantieaanvraag voor GO of GO-C niet zelf doen. Uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling moet de garantieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de aanvraagprocedure voor de GO-regeling en GO-C-regeling leest u op de website van de RVO.

Openstelling GO-regeling en GO-C-regeling

De GO-regeling is geopend tot 1 juli 2023 (17:00 uur).

De GO-C is verlengd tot 31 december 2021. Financiers kunnen een garantieaanvraag tot 15 december 2021, 17.00 uur indienen bij RVO.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.