Fysieke en psychosociale belasting voorkomen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Bepaalde situaties op het werk kunnen bij uw werknemers gezondheidsklachten veroorzaken. Lees hoe u dit voorkomt.

Uw personeel moet gezond en veilig kunnen werken. Maar bepaalde situaties op het werk kunnen bij uw werknemers ernstige lichamelijke of psychische klachten veroorzaken. Dit heet fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Door bijvoorbeeld intensief computergebruik kan uw werknemer klachten aan armen, nek en schouders (KANS) krijgen. En ongewenste omgangsvormen of een hoge werkdruk kunnen zorgen voor stress. Lichamelijke en psychische klachten kunnen optreden bij:

Fysieke belasting voorkomen

Als werkgever moet u lichamelijke belasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Met de hulpmiddelen van TNO kunt u het risico op lichamelijke klachten op het werk bepalen. U kunt maatregelen nemen die minder belastend zijn voor uw werknemers. Bijvoorbeeld zorgen voor goed passend kantoormeubilair op de werkplek. Daarnaast moet u uw werknemers uitleggen hoe zij op een gezonde en veilige manier kunnen werken. Komt lichamelijke belasting veel voor in uw sector? Dan staan in de arbocatalogus de afspraken over gezond en veilig werken.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen

Als werkgever moet u psychische belasting bij uw werknemers zo veel mogelijk voorkomen. U moet onderzoeken wat de oorzaak is en wat er tegen te doen is. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de risico's voor uw werknemers. In het Plan van Aanpak van de RI&E geeft u aan welke maatregelen u neemt. Daarnaast moet u uw werknemers voorlichten over de risico's en over de maatregelen die u heeft genomen.

Agressie en geweld tegen werknemers

U moet uw werknemers beschermen tegen agressie en geweld op het werk. Het kan gaan om lichamelijke en mondelinge agressie door collega's, klanten of patiënten. Als werkgever moet u maatregelen nemen om dit te voorkomen. Ook regelt u opvang en nazorg. Met de Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag toetst u uw aanpak van agressie en geweld. Ook krijgt u een lijst met verbeterpunten.

Controle alcohol- en drugsgebruik werknemers

Denkt u dat een werknemer onder invloed van middelen is voor of tijdens het werk? U mag uw medewerker niet testen op het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Dan maakt u inbreuk op zijn privacy en dat is strafbaar. Een uitzondering geldt voor medewerkers in een aantal risicovolle beroepen, zoals machinisten of piloten. In dat geval mag u bij het testen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is. En u moet de gegevens heel goed beveiligen.

Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM)

Uit uw risico-inventarisatie en -evaluatie blijken de risico's van alcohol- en drugsgebruik op het werk. Als werkgever mag u wel regels afspreken en vastleggen in een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. Bijvoorbeeld wat wel en niet mag bij een bedrijfsborrel.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.