Fiscale mogelijkheden

Deze informatie is geplaatst door KVK

Als ondernemer maakt u zakelijke kosten. Deze kosten zijn meestal aftrekbaar van de winst en/of er zijn fiscale regelingen op toe te passen. 

Door slim gebruik te maken van aftrekposten en fiscale regelingen kunt u uw lasten verlagen. Op deze pagina leest u meer over aftrekbare kosten. Onderaan de pagina vindt u een handige infographic.

Afschrijvingstermijn versnellen

Binnen uw fiscale mogelijkheden (VAMIL, willekeurig afschrijving) kunt u kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. U haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt hierdoor in die jaren minder belasting. In latere jaren heeft u minder of geen afschrijving meer waardoor u dan iets meer betaalt.

Auto privé of zakelijk

Rijdt u met uw auto zowel zakelijk als privé? Dan heeft u de keuze om de auto op de zaak te zetten. De autokosten zijn dan zakelijke kosten. Voor het privégebruik wordt een precentage van de cataloguswaarde als inkomen aangemerkt. Zet u de auto niet op de zaak, dan mag u voor zakelijke kilometers een bedrag van 0,19 euro per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. Ook voor de btw maakt u een keuze tussen zakelijk of privé houden van de auto. Bekijk de keuzemogelijkheden.

Btw op onbetaalde facturen terugvorderen

Wanneer u een factuur stuurt aan uw klant, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar en heeft u btw betaald die u niet ontvangen heeft.

U kunt deze btw terugvragen. Het moet daarvoor wel zeker zijn dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Bijvoorbeeld als de curator in een faillissement u meldt dat er geen betaling meer te verwachten is. Een vordering is in ieder geval oninbaar als er 1 jaar na de overeengekomen betaaldatum nog niet (volledig) is betaald.

Zodra de oninbaarheid vaststaat, verwerkt u de terugvraag in uw btw-aangifte van dat moment. Vul het in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Optimale benutting regelingen door signalering grensbedragen

Diverse fiscale regelingen kennen een drempelbedrag om de regeling te mogen toepassen. Zo kent de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een drempel van € 2.300. Investeert u in dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of u de drempel in beide jaren overstijgt. Zo niet dan kunt u beter alle investeringen in één jaar doen. In 2018 mag u bij investeringen tussen de € 2.301 en € 56.642 bijvoorbeeld 28% van de investering als extra aftrek in mindering brengen op de winst.

Rechtsvormkeuze heroverwegen

Naast het aspect aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuze. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig periodiek na te gaan of u niet in een te dure rechtsvorm onderneemt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK Financieringsdesk

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.