Fiscaal afrekenen met de Belastingdienst

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Stopt u met uw bedrijf? Of neemt een ander uw bedrijf over? Lees wat u moet regelen met de Belastingdienst. Kijk hoe het zit met fiscaal afrekenen.

Stopt u met uw bedrijf? Of neemt een ander uw bedrijf over? Dat heeft gevolgen voor de belasting. U maakt dan de balans op en rekent af met de Belastingdienst. Dit heet fiscaal afrekenen.

Bij bedrijfsopvolging binnen een familie, echtscheiding of overlijden van uw partner moet u misschien ook fiscaal afrekenen. Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige, of contact op te nemen met de Belastingdienst.

Wat doet u als u stopt met uw bedrijf?

Als u stopt met uw bedrijf krijgt de Belastingdienst een melding van KVK. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Controleer of u de bevestiging van deze afmelding krijgt. Zo niet, dan moet u zelf aan de Belastingdienst laten weten dat u stopt met uw bedrijf. Verder moet u:

U rekent af voor alle belastingsoorten waarmee u te maken heeft gehad:

  • Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u deze af voor de inkomstenbelasting.
  • Onttrekt u goederen aan het bedrijf voor privégebruik? Dan moet u daarover btw betalen.

Wat doet u bij overdracht van uw bedrijf?

Draagt u uw onderneming (voor een deel) over? Dan moet u de stakingswinst berekenen en daarover inkomstenbelasting betalen. De overdracht van uw onderneming is belangrijk voor de:

  • inkomstenbelasting
  • loonbelasting
  • omzetbelasting

Er kunnen ook gevolgen zijn voor de overdrachtsbelasting of een sociale uitkering.

Als u gaat scheiden of uw partner overlijdt

Gaat u scheiden? Of is uw partner overleden? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u het vermogen heeft gekregen tegen de waarde in het economische verkeer. U moet daarom stakingswinst berekenen.Gaat u verder met (het deel van) de onderneming van uw echtgenoot of partner? Dan geldt een doorschuiffaciliteit en hoeft u geen stakingswinst te berekenen. U kunt verdergaan met de onderneming met dezelfde boekwaarden.

Uw bedrijf vertrekt naar het buitenland

Vertrekt uw bedrijf naar een andere EU-lidstaat? Dan mag u kiezen wanneer u afrekent met de Nederlandse Belastingdienst: meteen afrekenen of uitstel van betaling. Als u de eindafrekening (exitheffing) later wilt betalen, moet u een bankgarantie afgeven. U betaalt ook invorderingsrente. U heeft de mogelijkheid het bedrag in 10 gelijke jaarlijkse termijnen te betalen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.