Facturen maken en sturen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Uw facturen (rekeningen) moeten aan wettelijke eisen voldoen. Kijk hoe het zit met bewaartermijn en elektronisch factureren.

U stuurt een factuur (rekening) als u goederen en diensten levert aan andere ondernemers. U stuurt ook een factuur aan een rechtspersoon die geen ondernemer is. Bijvoorbeeld een vereniging of een stichting. Sommige ondernemers hoeven niet aan alle eisen voor facturen te voldoen.

Hoe moet u een factuur opstellen?

Uw factuur moeten aan een aantal wettelijke eisen voor facturen voldoen. U vermeldt onder meer:

U moet uw facturen opeenvolgend (in een reeks) nummeren. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw klant heeft anders geen recht op aftrek van btw.

Aangepaste factuureisen

Voor sommige ondernemers gelden aangepaste factuureisen. Bijvoorbeeld voor ondernemers in het openbaar vervoer, taxivervoer en in de horeca. Ook zijn sommige producten vrijgesteld van btw. Levert u goederen of diensten aan particulieren? Dan bent u meestal niet verplicht om een factuur te maken.

Eenvoudige factuur

Is het bedrag van de factuur niet hoger dan € 100 (inclusief btw)? Of stuurt u een factuur die de oorspronkelijke factuur wijzigt (creditfactuur)? Dan mag u een vereenvoudigde factuur sturen.

Uw factuur sturen

U moet uw factuur uiterlijk sturen op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u heeft geleverd. Daarna moet uw klant binnen de betalingstermijn de factuur betalen.

Verjaringstermijn

Stuurt u geen factuur, dan kan die verjaren. De klant hoeft dan vaak niet meer te betalen. Een factuur verjaart 5 jaar nadat de voorgeschreven betalingstermijn is verstreken. Verkoopt u producten aan particulieren (consumentenkoop)? Dan is de verjaringstermijn 2 jaar. Voor diensten aan consumenten geldt de verjaringstermijn van 5 jaar.

U kunt de verjaringstermijn verlengen door de klant een (aangetekende) brief te sturen. De verjaringstermijn begint dan opnieuw. Dat heet stuiten.

Bewaarplicht facturen

Uw facturen zijn onderdeel van uw administratie. U bent wettelijk verplicht om uw administratie een bepaalde tijd te bewaren. U bewaart uw facturen 7 jaar. Facturen over onroerende goederen bewaart u 10 jaar. Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld grond en gebouwen.

U mag facturen en bonnetjes scannen en digitaal bewaren. Deze moeten dan wel juiste en volledige weergaven van het origineel zijn.

Elektronisch factureren en digitaal factureren

U kunt uw factuur op papier sturen, maar u kunt ook elektronisch of digitaal factureren. Elektronische en digitale facturen moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als een papieren factuur.

Elektronische factuur of e-factuur

Een elektronische factuur (e-factuur) stuurt u vanuit uw geautomatiseerde systeem naar het systeem van uw klant. Hiermee moet de klant wel akkoord gaan. Hij is niet verplicht om een e-factuur te accepteren. Elektronisch factureren mag binnen de hele Europese Unie (EU).

Digitale factuur

Stuurt u een factuur als pdf-bestand met een e-mail naar uw klant? Dat heet digitaal factureren.

e-Factureren aan overheidsorganisaties

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Dan bent u verplicht om elektronische facturen (e-facturen) aan de Rijksoverheid te sturen. Alle overheden en andere aanbestedende diensten moeten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

e-Factuurwijzer

Bent u leverancier van de Rijksoverheid en wilt u e-facturen sturen? Vul de e-Factuurwijzer in voor hulp. U ziet in 5 minuten hoe u een e-factuur stuurt naar de Rijksoverheid.

Factuur naar een bedrijf in het buitenland

Doet u zaken met bedrijven in andere EU-landen? Dan krijgt u naast de algemene eisen ook te maken met extra factuureisen bij goederen en diensten. Ook stellen EU-landen eisen aan elektronische facturen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.