Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. U kunt zich verzekeren met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen, lange doorlooptijden of als de politieke situatie in een land minder stabiel is. U verzekert zich dan met de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.

Coronacrisis: steunpakket voor export

De overheid heeft maatregelen genomen voor verruiming van exportkredieten om de internationale handelsstromen op gang te houden. Met dit steunpakket kunnen bedrijven meer risico’s afdekken met staatsgarantie. Ook kortlopende exportkredietverzekeringen krijgen dekking, er komen meer mogelijkheden voor binnenlandse dekking en het landenbeleid wordt flexibeler. Kijk voor meer informatie over het steunpakket bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de exportkredietverzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid.

Hoe werkt de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid?

U sluit de verzekering af en betaalt premie. Hoeveel dat is hangt af van bijvoorbeeld het land waarnaar u exporteert. Betaalt een afnemer niet? Dan krijgt u de schade vergoed van de overheid.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de ekv van de Nederlandse overheid gelden een aantal eisen. De belangrijkste zijn:

  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U exporteert kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland, of bent aannemer van bouwprojecten in het buitenland (denk aan scheepsbouw, baggerwerken of kassenbouw).
  • U sluit de verzekering af vóórdat de betaling is gedaan.
  • Het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren.

Met de regelhulp krijgt u een idee of u in aanmerking komt.

Hoe kunt u aanvragen?

Een exportkredietverzekering vraagt u aan bij Atradius Dutch State Business (ADSB). Zij voeren de verzekering uit in opdracht van de Nederlandse overheid. Ook kunnen zij u adviseren en informeren over het product. En wat geldt voor uw situatie.

Meer zekerheid bij exportrisico’s

Naast de exportkredietverzekering zijn nog andere overheidsproducten voor meer zekerheid bij exportrisico’s:

  • De investeringsverzekering: daarmee verzekert u zich tegen politieke risico’s, zoals een burgeroorlog, in het land waar u wilt investeren.
  • De exportkredietgarantie: daarmee vergroten banken hun aanbod van exportfinanciering voor Nederlandse exporteurs.
  • De CIRR-regeling (Commercial Interest Reference Rate): daarmee geeft uw bank uw buitenlandse afnemer een financiering tegen een gunstige vaste rente.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.