Erkenning als referent aanvragen

Deze informatie is geplaatst door IND | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u een kennismigrant of onderzoeker in dienst nemen van buiten de EU/EER of Zwitserland? Dan moet uw organisatie erkend referent zijn. Alleen dan kunt u een verblijfsvergunning voor deze persoon aanvragen. U vraagt de erkenning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden erkenning

Om erkend te worden als referent, moet uw organisatie een betrouwbare partner zijn voor de IND. En voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw organisatie ingeschreven staan in het Handelsregister en mag uw bedrijf niet failliet zijn.

Erkenning aanvragen

Om erkenning als referent aan te vragen neemt u de volgende stappen:

  • Vul het aanvraagformulier voor erkenning als referent in.
  • Stuur het met de gevraagde bijlagen naar de IND. Welke bijlagen dat zijn, staat in het formulier.
  • Betaal de factuur van de IND. Pas na uw betaling neemt de IND uw aanvraag in behandeling.
  • Wacht op de beslissing van de IND. Meestal duurt dit 4 weken, maar maximaal 3 maanden.
  • Is de beslissing positief, dan komt uw organisatie in het openbaar register van erkende referenten. Daar kunnen kennismigranten controleren of u erkend referent bent. Is de beslissing negatief en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Voordelen erkenning

Als u erkend referent bent, heeft dat verschillende voordelen:

  • U kunt een verblijfsvergunning aanvragen voor uw medewerker.
  • De IND behandelt uw aanvragen sneller.
  • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag.
  • U kunt gebruikmaken van het online Portaal Zakelijk van de IND. Hier kunt u eenvoudig aanvragen indienen en wijzigingen doorgeven.

Kosten

De aanvraag bij de IND kost geld. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal werknemers dat u in dienst heeft. Kijk voor de actuele kosten op IND.nl. 

Wordt uw aanvraag afgewezen door de IND? Dan krijgt u uw geld niet terug.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met IND

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.