Een medewerker inhuren via detachering

Deze informatie is geplaatst door KVK

Bij detachering is een werknemer tijdelijk ergens anders werkzaam dan bij zijn eigen werkgever. Hoe werkt detachering? Aan welke regels moet u zich houden? En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen detacheren, uitzenden en payrollen?

Wat is detachering?

Detachering is het tijdelijk inhuren van een medewerker van een andere partij. Of het tijdelijk uitlenen van een werknemer aan een ander bedrijf.

Hoe werkt detachering?

Bij detachering zijn drie partijen betrokken: 

1. Uitlener

De intermediair: bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsbureau, of een bedrijf dat personeel tegen betaling uitleent. De uitlener is de werkgever van de uitgeleende medewerker en zorgt voor de betaling van het loon.  

2. Inlener

De opdrachtgever: het bedrijf dat een medewerker van de uitlener inhuurt. De inlener betaalt hiervoor een vergoeding aan de uitlener. De medewerker staat op de loonlijst van de uitlener, niet op die van de inlener. 

3. Werknemer

Is in (vaste) dienst van de uitlener en wordt tijdelijk uitgeleend aan de inlener. Hier verricht hij werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener.

Wat is het verschil tussen detacheren, uitzenden en payrollen?

Detacheren, uitzenden en payrollen zijn vormen van flexibele arbeidsbemiddeling voor als u tijdelijk extra personeel nodig heeft. De belangrijkste verschillen op een rij:

Detachering:

 • Een detacheringscontract wordt vaak voor een langere periode aangegaan. De drie partijen leggen vooraf de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week vast. Hierdoor kan het contract volgens de wet niet of niet per direct worden beëindigd. In een detacheringscontract kan een opzegtermijn staan. U kunt het contract met de uitlener dan tussentijds stoppen. Als er een uitzendbeding in het detacheringscontract staat, dan kunt u het contract per direct stoppen. 
 • Bij detachering heeft u meestal zeggenschap over de persoon die bij u komt werken. Het detacheringsbureau stelt een aantal van zijn medewerkers aan u voor. U bepaalt wie het beste bij uw bedrijf past. Soms werft de detacheerder speciaal voor uw opdracht een medewerker. Bij een match neemt de detacheerder deze persoon in dienst om bij u de opdracht uit te voeren.

Uitzenden:

 • Een uitzendcontract is vaak gericht op een korte periode en bevat meestal een uitzendbeding. Een uitzendbeding betekent dat de arbeidsovereenkomst volgens de wet per direct zonder opgaaf van redenen gestopt kan worden. Alle drie de partijen kunnen de overeenkomst beëindigen. In de praktijk gebeurt dit door de inlener of de medewerker.
 • Huurt u via een uitzendbureau een werknemer in, dan maakt het bureau meestal de keuze wie er komt.

Payrolling:

 • Bij payrollen sluit u een payrollcontract met een payrollbedrijf. Uw medewerker komt in dienst van dit bedrijf.
 • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. Bij het beoordelen van een voorgenomen ontslag van een payrollmedewerker kijkt UWV of de rechter naar de omstandigheden. Het opzeggen van een payrollconstructie tussen u en het payrollbedrijf is dan niet voldoende.
 • U werft zelf de werknemer, bepaalt het salaris en heeft zeggenschap over de medewerker.
 • Payrollkrachten hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlener.

Regels voor personeel inhuren en uitlenen

In de Wet allocatie arbeid door intermediair (Waadi) staan de regels voor het inhuren en uitlenen van personeel. De regels in de Waadi gaan vooral over:

 • Registratieplicht voor uitleners van werknemers en registratiecheck door inleners van medewerkers. Lees meer over de registratieplicht en -check.
 • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitgeleende medewerkers als de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in loondienst van de inlener.
 • Verbod om een tegenprestatie van de uitgeleende medewerker te vragen, zoals een vergoeding. En verbod om een dienstverband na de uitleenperiode te belemmeren.
 • Verbod om bij een staking een stakende medewerker te vervangen voor een uitgeleende medewerker.

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Waadi.

Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting

Huurt u een medewerker in via een tussenpartij? Dan moet deze uitlener loonheffingen betalen voor deze medewerker. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen. De Belastingdienst kan u ook aansprakelijk stellen voor de omzetbelasting van deze intermediair. Lees meer over aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting.

Medewerker uit het buitenland inhuren via detachering

Wilt u een medewerker via een intermediair uit het buitenland inhuren? Dan krijgt u naast de Waadi met aanvullende regels te maken.

Wanneer kiest u voor detachering?

Een medewerker inhuren via detachering kan handig zijn, als:

 • u geen werkgeversrisico’s wilt lopen, zoals doorbetaling van het loon bij ziekte.
 • u tijdelijk behoefte heeft aan extra capaciteit of kennis binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zwangerschapsverlof of voor de uitvoer van een project.

Tip: lees de factsheets over payroll en inhuur

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrolling. Lees in de factsheet Payroll en inhuur voor inleners en de factsheet Payroll voor werkgevers wat dit voor u betekent als inlener of payrollwerkgever.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.