Contract beëindigen langdurig zieke werknemer

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

In sommige situaties mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is en u samen genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet u doorbetalen tot de einddatum van het contract.

Check of u mag ontslaan

U mag een zieke werknemer alleen in sommige situaties ontslaan. Bijvoorbeeld tijdens de proeftijd, of als u failliet gaat. Een werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. In die 2 jaar moet u samen met uw werknemer er alles aan doen om hem weer aan het werk te helpen. Deze inzet voor re-integratie moet u ook kunnen aantonen

Is uw werknemer na 2 jaar nog ziek of arbeidsongeschikt? En heeft u niet genoeg gedaan voor re-integratie? Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U mag de werknemer dan niet ontslaan en u moet nog een jaar loon doorbetalen.

Handig

De overheid heeft stimuleringsmaatregelen om zieke werknemers weer aan het werk te helpen.

Werknemer ontslaan

Heeft u samen met uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan.

Uw werknemer is het eens met het ontslag

U kunt het contract in overleg beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U moet dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. In deze situatie hoeft u geen toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV.

Uw werknemer is het niet eens met ontslag

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag, moet u bij UWV een ontslagvergunning aanvragen.

Transitievergoeding betalen

U moet uw werknemer bij ontslag een transitievergoeding betalen over de volledige duur van het dienstverband. Dus ook over de periode dat uw werknemer ziek was, tot aan dag van het ontslag.

Voor de te betalen transitievergoeding kunt u mogelijk een vergoeding (compensatie) aanvragen bij UWV.

Zieke werknemer met tijdelijk contract

Heeft uw zieke werknemer een tijdelijk contract, dan betaalt u loon door tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. U heeft dan geen verplichtingen meer.

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt u soms ook na de einddatum van het contract de Ziektewet-premie. Lees meer over eigenrisico dragen voor de ziektewet.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.