Buitenlandse vennootschappen

Deze informatie is geplaatst door KVK

Een vennootschap uit het buitenland kan ook ondernemen in Nederland. Een Engelse Private Limited Company (Ltd) kan bijvoorbeeld een restaurant hebben in Nederland. Andere voorbeelden van buitenlandse vennootschappen in Nederland zijn de Engelse LLP en de Amerikaanse LLC, de Duitse GmbH, de Franse SA en Delaware Corporation uit de VS. Inschrijving in het Handelsregister is verplicht. Ook Nederlandse ondernemers kiezen soms voor een buitenlandse vennootschap.

Buitenlands recht

Nederland kent het zogenaamde ‘Incorporatiebeginsel’ waardoor een buitenlandse vennootschap met een vestiging in Nederland zich moet houden aan het Nederlandse recht én aan het recht uit het land van herkomst. Buitenlands recht geldt voornamelijk voor de:

  • oprichting (bij rechtspersonen)
  • rechtspersoonlijkheid (bij rechtspersonen)
  • opbouw van de vennootschap (structuur, bevoegdheden, verplichtingen)
  • vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • beëindiging
  • aansprakelijkheid

Nederlands recht

Hiernaast geldt het Nederlands recht. Buitenlandse bedrijven moet zich bijvoorbeeld houden aan de regels voor belastingen, vestiging, milieu, arbeid, faillissement, ondernemingsraden en het strafrecht.

Buitenlands bedrijf inschrijven KVK Handelsregister

Een buitenlandse vennootschap met een vestiging in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Een buitenlandse rechtsvorm kiezen

U kunt als Nederlandse ondernemer ook kiezen voor een vennootschap die u in het buitenland opricht, of laat oprichten. U hoeft deze niet om te zetten in een Nederlandse rechtsvorm, maar krijgt wel te maken met Nederlands en buitenlands recht. U moet de jaarstukken van de onderneming zowel in het buitenland als in Nederland deponeren.

Voordelen buitenlandse vennootschap

Buitenlandse rechtspersonen zijn vaak eenvoudig en goedkoop op te richten en worden als rechtspersoon geaccepteerd in Nederland. Sinds 2012 is het ook mogelijk voor een Nederlandse rechtspersoon ‘de bv’ eenvoudig en goedkoop op te richten.

Nadelen buitenlandse vennootschap

U moet zich houden aan de regels in het buitenland, die u wellicht niet goed kent. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld een advocaat nodig, wat u extra kosten kan opleveren. KVK kan u niet informeren over het buitenlands recht. Buitenlandse rechtsvormen hebben niet bij iedereen een positief imago. Dit kan leiden tot praktische problemen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een telefoonaansluiting. Banken en verzekeringsmaatschappijen kunnen terughoudend zijn met het sluiten van overeenkomsten met buitenlandse vennootschappen. Weeg voor uzelf af of u het risico acceptabel vindt en laat u goed voorlichten.

Formeel buitenlandse vennootschappen

Een buitenlandse vennootschap van buiten de Europees Economische Ruimte die geheel in Nederland onderneemt en geen werkelijke band heeft met het land van oprichting, moet voldoen aan de Wet op Formeel Buitenlandse Vennootschappen. De vennootschap moet de volgende stukken deponeren bij KVK:

  • een uittreksel uit het buitenlandse register (jaarlijks)
  • een jaarrekening naar buitenlands recht (jaarlijks)
  • een jaarrekening naar Nederlands recht (jaarlijks)

Meer over buitenlandse rechtspersonen

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.