Bezwaar belastingaanslag indienen

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

U heeft een belastingaanslag van de Belastingdienst gekregen. En u bent het er niet mee eens. Dan kunt u in bezwaar gaan.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Op de aanslag staat hoe u bezwaar kunt maken tegen die aanslag. U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. In bezwaar gaan kost u niets. 

Als u te laat bent voor bezwaar, kunt u een verzoek sturen.

Wilt u de aanslag nog niet volledig betalen?

Geef in uw bezwaar aan met welk gedeelte van de aanslag u het niet eens bent. De Belastingdienst ziet uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling. Als u in bezwaar gaat tegen een deel van het bedrag, krijgt u alleen uitstel voor dat bedrag. Het andere gedeelte moet u op tijd betalen. 

U heeft uitstel tot u een uitspraak krijgt over uw bezwaar. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u invorderingsrente betalen over het deel waar u bezwaar tegen maakte.

U voorkomt dat u rente moet betalen, als u de aanslag betaalt binnen de betaaltermijn. Krijgt u gelijk, dan krijgt u het bedrag waar u het niet mee eens bent terug.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt

De Belastingdienst beslist meestal binnen 6 weken nadat ze uw bezwaar hebben ontvangen. De Belastingdienst mag de beslissing uitstellen. Kijk wat u kunt doen als de Belastingdienst te lang wacht met beslissen.

Uw bezwaar is afgewezen

Wanneer de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaan. U start dan een procedure bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u invorderingsrente betaalt als u alsnog de aanslag moet betalen.

Wijzigen van een voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen een voorlopige aanslag. Dat hoeft ook niet, want die kunt u zelf wijzigen:

Btw-aangifte wijzigen

U krijgt geen aanslag van uw btw-aangifte. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de btw-aangifte. Als u een fout heeft gemaakt in uw btw-aangifte, kunt u die corrigeren. Hoe u dat doet, hangt af van het bedrag dat u wilt corrigeren. Lees meer hierover bij Hoe wijzig ik mijn btw-aangifte? op Belastingdienst.nl. U kunt soms wel bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting. Kijk wat u in uw situatie kunt doen met een naheffingsaanslag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.