Belasting op leidingwater (BoL)

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

U betaalt belasting op leidingwater aan uw leverancier. Bent u zelf leverancier? Dan moet u aangifte doen. Lees hier meer.

U betaalt belasting op leidingwater (drinkwater). Deze belasting is een van de milieubelastingen. Elk jaar stelt de overheid het belastingtarief per kubieke meter leidingwater vast.

Verbruikt u leidingwater?

De leverancier van het leidingwater berekent de belasting aan u door en draagt deze af aan de Belastingdienst. Dat doet hij over de eerste 300 m per aansluiting per jaar.

Levert u leidingwater aan anderen?

Levert u leidingwater aan anderen via een leidingnet of een distributienet? Voor u gelden de volgende regels:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.