Belasting bij erven onderneming

Deze informatie is geplaatst door KVK

Bent u erfgenaam van een ondernemer? Na het overlijden van de ondernemer krijgt u met verschillende fiscale zaken te maken, zoals erfbelasting en aanmerkelijk belang. Een door de ondernemer aangewezen executeur kan u goede diensten verlenen bij het afwikkelen van de erfenis.

Aanmerkelijk belang

Het bezit van ten minste 5 procent van de aandelen van een bv of nv, heet aanmerkelijk belang. Bij overlijden schuift het aanmerkelijk belang door naar u als erfgenaam. U hoeft geen belastingaangifte te doen van de winst uit aanmerkelijk belang. Dit geldt alleen als de aandelen tot uw privévermogen gaan behoren en u belastingplichtig bent in Nederland. Als u emigreert of de aandelen in een onderneming onderbrengt, rekent de fiscus direct met u af.

Successierechten

Zodra de boedel is afgewikkeld, moet u als erfgenaam afrekenen over de erfbelasting (een belasting op de waarde van de aandelen of certificaten daarvan). Bij een hoge bedrijfswaarde betekent dit vaak een groot bedrag per erfgenaam. Dit kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen, als daaruit de erfbelasting worden betaald. De wet voorziet onder bepaalde voorwaarden in uitstel van betaling. Dan moet deze belasting in 10 gelijke jaarlijkse termijnen worden betaald.

Bedrijf voortzetten

Wilt u het geërfde bedrijf voortzetten? Als u gebruik maakt van de bedrijfopvolgingsfaciliteit hoeft u geen belasting te betalen over een groot deel van de waarde van het ondernemingsvermogen. Bekijk meer informatie over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.