Arbobeleid

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Iedere werkgever moet een arbobeleid hebben. De overheid heeft in de arbowetgeving de doelen hiervoor beschreven. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van uw medewerkers. Dit zorgt voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Arbowetgeving

Uw werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is er de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die uw werknemers beschermen tegen mogelijke negatieve aspecten op het werk.

De Arbowetgeving bestaat uit drie elementen:

  • Arbowet
  • Arbobesluit
  • Arboregeling

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Het arbobeleid is het beleid dat u voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo moet u er voor zorgen dat uw werknemers lichamelijk en psychisch gezien comfortabel kunnen werken. Maar ook dat ze veilig zijn als ze werken met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld asbest.

Wilt u checken of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt? Gebruik dan de Zelfinspectietool Arbo op orde.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) maken. Ook als u maar weinig personeel in dienst heeft. In de RI&E legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. In het plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. De Inspectie SZW controleert de RI&E. Is in uw bedrijf de RI&E niet op orde? Dan kan de Inspectie maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen.

Gebruik de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E

U kunt uw risico-inventarisatie en -evaluatie zelf opstellen, maar ook gebruikmaken van de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E. Er zijn RI&E-instrumenten voor veel branches. Ook is er een algemene MKB RI&E.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.