Arbeidscontract afsluiten

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarin werkafspraken staan. Bekijk wat de regels zijn.

Een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever. In het contract staan de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. 

Tijdelijk en vast contract

U geeft een werknemer een:

  • arbeidscontract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), of
  • een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract)

U kunt een arbeidscontract schriftelijk en mondeling afspreken. U zet in het arbeidscontract of er een cao geldt.

Wanneer krijgt een werknemer een vast contract?

U kunt een werknemer niet oneindig tijdelijke contracten aanbieden. Een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten. Behalve als er andere afspraken in de cao staan. Lees wanneer er sprake is van opvolgende contracten en welke voorwaarden er gelden.

Wat is een arbeidsovereenkomst en wat staat erin?

In een arbeidscontract staan de afspraken tussen u en uw werknemer. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

Gelijke behandeling en beloning

U moet uw medewerkers gelijk behandelen en belonen. Er mag geen verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook.

Let op: payrollwerknemers hebben minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als andere medewerkers bij uw bedrijf. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u uw arbeidsvoorwaarden daar bekend maken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.