Als zzp'er pensioen opbouwen

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Net als iedere Nederlander krijgt u AOW zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Maar voor uw pensioen moet u zelf zorgen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Er zijn verschillende mogelijkheden.

AOW: basispensioen

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Fiscaal voordeel bij sparen voor lijfrente

U kunt uw geld in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente stoppen. Dit doet u via een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Zij investeren het geld. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen. Op deze manier sparen is ook fiscaal gunstig. U kunt het bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dat heet uitgave inkomensvoorziening.

Reserveer uw oudedagsreserve (FOR)

Met de oudedagsreserve (FOR) zet u een deel van de winst (maximaal 9,8%) uit uw onderneming opzij voor uw pensioen. Dit bedrag mag u dus van uw winst aftrekken. Daardoor betaalt u nu minder inkomensbelasting. Pas als u met pensioen gaat en het geld opneemt, betaalt u belasting. Voor de fiscale oudedagsreserve gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • u besteedt minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming
 • u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Zet uw oude pensioenregeling voort

Werkte u in loondienst voor u zzp’er werd? Soms kunt u uw oude pensioenregeling nog 10 jaar voortzetten. Inclusief alle aanvullende dekkingen, zoals nabestaandenpensioen. Of premievrijstelling als u arbeidsongeschikt wordt. Vraag dit na bij de pensioenuitvoerder. Het voortzetten van uw oude pensioenregeling moet u binnen 9 maanden na het einde van uw dienstverband aanvragen. De premie is fiscaal aftrekbaar als uitgave inkomensvoorziening.

Kijk of u onder een verplichte pensioenregeling valt

In bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken bestaat voor personeel een verplichte pensioenregeling. Bent u ondernemer in één van de volgende bedrijfstakken? Dan is deelname verplicht:

 • schildersbedrijven, glaszetbedrijven en afwerkingsbedrijven
 • stukadoorsbedrijven, afbouwbedrijven, natuursteenbedrijven en terrazzo-/vloerenbedrijven

Oefent u één van de volgende beroepen uit? Dan is deelname aan uw beroepspensioenfonds verplicht.

 • apothekers
 • dierenartsen
 • fysiotherapeuten
 • huisartsen
 • verloskundigen
 • medisch specialisten
 • loodsen
 • (kandidaat-) notarissen
 • roeiers in het Rotterdamse Havengebied

Neem deel aan een collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling is een regeling voor meerdere deelnemers bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of pensioenfonds. Er is een aantal collectieve pensioenregelingen speciaal voor zzp’ers. U kunt zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Schakel een pensioenadviseur of financial planner in

Het regelen en inzicht krijgen in een pensioen kan ingewikkeld zijn. Schakel daarom een pensioenadviseur of financial planner in die u uitlegt wat de mogelijkheden en gevolgen zijn.

Feiten en cijfers: zzp'ers van 65-jaar of ouder

De grafiek toont per kwartaal het aantal zzp'ers zien van 65 jaar of ouder. In tien jaar tijd is dit aantal flink toegenomen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.