Aftrekposten en fiscale regelingen

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

U kunt gebruikmaken van aftrekposten en fiscale regelingen. Daardoor betaalt u minder belasting. U trekt bij uw aangifte een bedrag af van de winst. Lees op deze pagina welke aftrekposten er zijn om belastingvoordeel mee te krijgen.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Zelfstandigenaftrek

  Voldoet u aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek? Dan mag u een bedrag van uw winst aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers.

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  Besteedt u zelf tijd en geld aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u misschien de kosten verlagen met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). U krijgt dan de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk via uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u personeel? Dan vergoedt de WBSO een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen.

 • Meewerkaftrek

  Werkt uw fiscale partner 525 uur per jaar of meer mee in uw bedrijf? En betaalt u hem of haar hiervoor minder dan € 5.000 of helemaal niets? Dan heeft u misschien recht op meewerkaftrek.

 • Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

  Stopt u met uw bedrijf? En levert dat u voordeel (stakingswinst) op? Dan komt u misschien in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw stakingswinst. Soms kunt u een deel van de stakingswinst gebruiken voor het betalen van lijfrentepremies. U krijgt dan een lijfrentepremieaftrek.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw winst. Daardoor betaalt u minder belasting. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling uw fiscale verlies. Dan is de mkb-winstvrijstelling dus nadelig voor u.

Bedrijfskosten aftrekken en bedrijfsmiddelen afschrijven

Sommige bedrijfskosten kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. En sommige bedrijfsmiddelen kunt u afschrijven. Uw winst wordt dan lager: u betaalt minder belasting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Zoals een computer of kantoormeubilair. Dan komt u misschien in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Bekijk de KIA-tabel met percentages op Belastingdienst.nl.

Startersregelingen

Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen:

 • Startersaftrek

  De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Bent u een startende ondernemer en voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u een extra bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook is er een 'Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'.

 • Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

  Als starter kunt u onder voorwaarden zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft: willekeurige afschrijving. Zo kunt u de belasting in uw eerste ondernemersjaren laag houden.

 • WBSO: extra fiscaal voordeel voor starters

  De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kent extra fiscaal voordeel voor start-ups. Met de regeling betaalt u minder loonbelasting.

Milieu-investeringsregelingen

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Vamil (willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen). Zo kunt u de belasting die u betaalt in een bepaald jaar laag houden.

Fiscale reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert). U mag deze aftrekken van uw winst. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:

 • Oudedagsreserve

  U kunt een oudedagsreserve opbouwen. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. Dat doet u later, als u misschien in een lagere belastingschijf valt.

 • Herinvesteringsreserve

  Als u een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de boekwinst toevoegen aan een herinvesteringsreserve. Zo stelt u het betalen van belasting uit tot een later moment.

 • Egalisatiereserve

  Maakt u eens in de paar jaar kosten voor uw onderneming? Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw pand. Dan kunt u gebruikmaken van een egalisatiereserve. Zo schrijft u (voor de belasting) een bepaald bedrag af van uw winst, zonder dat geld al echt uit te geven, maar bent u wel voorbereid op de kosten die u in de toekomst gaat maken. In het jaar dat u de uitgave werkelijk doet, heft u de egalisatiereserve op. Zo zijn de betreffende kosten fiscaal verdeeld over meerdere jaren en heeft u niet één erg grote kostenpost op een enkel jaar.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.