Afkoelingsperiode faillissement

Deze informatie is geplaatst door KVK

Is uw klant failliet? Bij de faillissementsuitspraak van uw klant kan de rechter meteen een afkoelingsperiode instellen. Tijdens een faillissement kan de rechter-commissaris een afkoelingsperiode instellen. In deze periode kunt u geen geld of goederen opeisen.

Wat is een afkoelingsperiode?

In de afkoelingsperiode krijgt de curator de tijd om de schulden en bezittingen van het bedrijf dat failliet gaat te onderzoeken. Hij bekijkt of het bedrijf misschien een doorstart kan maken. In de afkoelingsperiode kan het bedrijf doorgaan met ondernemen. Uw rechten als schuldeiser staan tijdelijk stil:

  • U mag in deze periode geen betalingen opeisen.
  • U mag geen goederen waarvan u eigenaar bent opeisen.
  • Ook goederen met ‘eigendomsvoorbehoud’ mag u niet opeisen.

Eigendomsvoorbehoud

Heeft een bedrijf in problemen toch goederen bij u besteld en u heeft deze geleverd? U kunt de goederen terugvragen via de curator als u een geldig ‘eigendomsvoorbehoud’ heeft afgesproken. Bijvoorbeeld door in de algemene voorwaarden op te nemen dat de geleverde goederen pas eigendom zijn als u betaling heeft ontvangen. Tijdens de afkoelingsperiode kunt u ook goederen met eigendomsvoorbehoud niet opeisen.

Hoe lang duurt de afkoelingsperiode?

De rechter kan de afkoelingsperiode instellen voor maximaal 2 maanden. Daarna mag de afkoelingsperiode met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Oneens met de afkoelingsperiode

Bent u het als schuldeiser niet eens met de afkoelingsperiode? Dan kunt u een machtiging aan de rechter-commissaris vragen om uw rechten toch uit te oefenen. Ook kunt u een verzoek indienen bij de rechter.

De rechter kan akkoord gaan met uw verzoek. U mag dan uw goederen alsnog opeisen. Dat kan alleen als u goederen heeft geleverd onder ‘eigendomsvoorbehoud’.

De rechter kan uw verzoek afwijzen. U kunt hier niets aan doen. Wel kunt u in beroep gaan tegen het instellen van de afkoelingsperiode.

Uitzondering boedelschuldeisers

Boedelschuldeisers staan als eerste in de rij. Dit zijn bijvoorbeeld de curator of personeel voor hun salaris. Ook een verhuurder van een bedrijfspand is boedelschuldeiser. De afkoelingsperiode heeft geen invloed op boedelschuldeisers. U mag tijdens de afkoelingsperiode alsnog de huur opeisen als u bijvoorbeeld verhuurder bent. De huur die u nog zou ontvangen vanaf de faillietverklaring geldt als boedelschuld.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.