Kijkje in de keuken #2: De juiste klant… waar vind je die?

Je bent lekker bezig. Jouw socials staan klaar en je post regelmatig, krijgt al een aardig netwerk en de eerste aanvragen voor opdrachten druppelen binnen. Een divers aanbod aan klanten en klussen. Welke past het beste bij jou?

Wie is jouw ideale klant?

Als eenmanszaak kan je niet elke klus aannemen die voorbijkomt. Het is dus belangrijk dat je weet met welke mensen jij samen wilt werken. Welke kernwaarden zijn belangrijk? Hoe ga jij het liefst te werk en welk soort bedrijven kan je daarmee van een oplossing voorzien?

Een goed beginpunt is het Branding Canvas van Bigname. In de arena kan jij invullen wat jouw uniek maakt, wat je sterke kanten zijn en hoe je die waarmaakt. De andere kant is de markt. Wie zijn je klanten en wie is je concurrentie?

Keuzes maken

Als je weet wie jij als ondernemer bent, moet je keuzes maken. Wil je een een bepaalde markt bedienen of richt je je volledig op startups? Persoonlijk heb ik een andere aanpak, namelijk een bepaald type onderneming: geen bepaalde markt of grootte, maar een onderneming die niet enkel een winstoogmerk heeft, maar ook een sociaal- maatschappelijk probleem wilt oplossen.

Waar vind je jouw ideale klant?

Vervolgens is het belangrijk om te zijn waar jouw klant ook is. De vorige keer hadden we het al over de online aanwezigheid van jouw klanten, maar het is ook belangrijk dat je aanwezig bent op evenementen waar jouw klanten zijn. Bedien je de horeca, ga dan eens naar de Horecava! Bedien je liever kleine ondernemers? Op naar de evenementen van de Startclub of de KVK. 

Ga de samenwerking aan!

Heb je moeite met binnenkomen bij de klanten die je graag wilt aantrekken? Kijk eens naar bedrijven waarmee ze al samenwerken en kijk of je daar binnenkomt. Het is vaak makkelijker om als onderaannemer een klus te krijgen die echt bij jou past als je nog niet zo’n groot portfolio hebt.

En zoals ik ook mijn vorige blog afsloot: vergeet vooral niet dat jij het product bent dat je verkoopt. Kijk dus niet alleen zakelijk naar jouw wensen, maar ook persoonlijk. Met wie wil jij samenwerken én wat kan jij hen bieden.

----------------------

Marijke Pomstra is Startclublid en communicatiespecialist. Met haar bedrijf Studio.exe helpt ze bij vraagstukken rondom marketing en communicatie.

Christiaan's overpeinzingen: de startersdynamiek in Arnhem

Wat zit er in het water in Arnhem dat we hier zoveel startersdynamiek hebben? Is het de aanwezigheid van drie hogescholen (HAN, ArtEZ en Van Hall Larenstein)? Komen er veel starters uit de hoek van pak-hem-beet het ROC Rijn IJssel? Is het misschien een cultureel bepaald ding: handen uit de mouwen? Arnhem wordt in dit verband weleens het Rotterdam van het Oosten genoemd. Oftewel: geen woorden maar daden. Niet lullen maar poetsen. Of zijn er andere verklaringen?

Statersdynamiek in Arnhem in cijfers

Duidelijk is dat er zowel absoluut als relatief veel starters zijn in Arnhem. Absoluut zijn we in een paar jaar tijd van iets meer dan 2000 starters per jaar naar bijna 3000 starters per jaar gegaan. Dat zijn gewoon de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Relatief is dat we in Arnhem tussen 2016 en 2020 ongeveer 20% meer ‘oprichtingen’ hebben per 1000 vestigingen, dan het gemiddelde in Nederland (bron: CBS lokale economie). Dit soort cijfers vragen om nadere duiding. Waar komt die dynamiek vandaan? En wat ook belangrijk is: zijn de starters over het algemeen succesvol of vallen er ook meer - dan het gemiddelde in Nederland - om? Vragen, vragen.

Aanjagen startersdynamiek

Voor Startclub Arnhem zijn deze cijfers super relevant. Ons doel is om de startersdynamiek aan te jagen en om ervoor te zorgen dat de starters geholpen worden met allerlei zaken die kunnen bijdragen aan hun succes. Ook voor starters is het leuk om te weten of je in een omgeving zit met veel of weinig partijen die in een vergelijkbare situatie zitten, waar al die andere starters mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en waarom ze voor deze plek hebben gekozen. En natuurlijk is het voor de gemeente Arnhem van belang om te weten of de stad aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven en hoe we het talent dat hier wordt opgeleid beter kunnen vasthouden.

Dashboard ontwikkelen

Kortom we denken dat het goed is om een soort dashboard te ontwikkelen om te kijken hoe het gaat met de starters en de plaatselijke voedingsbodem. Samen met het lectoraat ‘Kansrijk Ondernemen’ van de HAN gaan we hier de komende periode werk van maken. In dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar: ‘het zien en benutten van kansen en de wijze waarop het regionale ecosysteem dit kan ondersteunen’. Met lector Thomas Lans is afgesproken om facts & figures te verzamelen over starters en hier gezamenlijk wat dieper in te duiken.  Dus niet alleen de aantallen maar ook de beweegredenen, problemen en voorwaarden voor succes. Het uiteindelijke dashboard zal uiteraard een prominente plek krijgen op deze website. We keep you posted.

Hoeveel mag ik voor mijn ondernemerspensioen sparen?

In mijn vorige blog Pensioen opbouwen als ondernemer: dat regel je zelf! heb ik in uitgelegd waarom het belangrijk is om nu over jouw pensioen na te denken. Ik heb in hoofdlijnen uitgelegd welke keuzes jij als ondernemer hebt, wanneer je geld apart wilt zetten voor jouw pensioen. In dit blog vertel ik je hoeveel je ondernemerspensioen mag sparen. Ik sta stil bij een aantal vormen van de keuzes die jij hebt als ondernemer en ik geef je een paar rekenvoorbeelden. Net als in mijn eerste blog bedoel ik met ondernemer, de ondernemer met een éénmanszaak, de ZZPer of VOF,

Pensioen in jouw onderneming

Pensioen opbouwen in jouw onderneming heeft een aantal voor- en nadelen(risico’s). Ieder jaar mag je een bedrag aftrekken van jouw winst. Wanneer je dit doet, voeg je het dit bedrag in jouw boekhouding toe aan de oudedagsreserve. De oudedagsreserve is het bedrag dat jij in jouw boekhouding gereserveerd hebt. Je bent alleen niet verplicht dit bedrag ook daadwerkelijk op een bankrekening apart te zetten.

Het voordeel is nu natuurlijk dat je op dit moment kan genieten van het fiscale voordeel en het feit dat je nog kan beschikken over het geld wat je in jouw boekhouding hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve.

Het risico is dat je op een gegeven moment belasting zal moeten betalen over de opgebouwde oudedagsreserve. Dit kan op verschillende momenten zijn, bijvoorbeeld wanneer je stopt met ondernemen of wanneer je met pensioen wilt gaan. Als jouw ondernemingsvermogen uiteindelijk te weinig blijkt te zijn kan dit zeer nadelige gevolgen hebben.

Overleg deze vorm van pensioen opbouwen altijd met jouw boekhouder of pensioenadviseur.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Hoe je berekent wat je precies opzij mag zetten? Dit leg ik uit met een kort rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld zie je een balans voor- en na toevoegen van een bedrag aan de oudedagsreserve en hoe je de oudedagsreserve berekent.

BALANS VOOR TOEVOEGING AAN DE OUDEDAGSRESERVE

Activa zijde Passiva zijde
OMSCRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   40.500,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00    
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
   € 199.000,00    € 199.000,00

Berekening toe te voegen bedrag aan oudedagsreserve

Stel na aftrek van bedrijfskosten is er een winst gerealiseerd van  € 90.000,00

Om te bepalen hoeveel je nu opzij mag zetten moet je de volgende gegevens gebruiken.

Percentage van de winst wat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve          9,44%         in 2021

Het maximale bedrag dat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve               € 9.395,00 in 2021

Over 2021 kun je toevoegen aan de oudedagsreserve € 8.496,00

Hoe ziet je balans er nu uit na dat je dit bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve?

Activa zijde Passiva zijde
OMSCHRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   32.004,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00 Oudedagsreserve  €     8.496,00
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
 € 199.000,00  € 199.000,00

LET OP:

Bij jouw aangifte inkomstenbelasting geef je aan dat je een bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve. Dit bedrag wordt (deels) afgetrokken van je belastbaar inkomen. Ik leg meer uit over aftrek van oudedagsreserve en of lijfrente in een volgend blog.

Pensioen opbouwen in privé (Lijfrente)

Wanneer je pensioen buiten je onderneming wilt opbouwen en gebruik wilt maken van de fiscale voordelen, dan kun je gebruikmaken van de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal kan sparen voor jouw pensioen. Het sparen doe je in de vorm van een lijfrente product.

Je kunt dan kiezen uit:

  1. Lijfrente product bij een levensverzekeraar
  2. Lijfrente product bij een bank
    1. Lijfrente spaarrekening
    2. Lijfrente beleggingsrekening

Deze producten verschillen sterk van elkaar, zowel in de wijze waarop de uitkering van het pensioen mag plaatsvinden, als wat er met het opgespaarde pensioen gebeurt bij overlijden. In een volgend blog zal ik nog verder ingaan op pensioen opbouwen in privé. Zodat deze verschillen duidelijk worden.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Om de jaarruimte te berekenen zal ik bovenstaand voorbeeld gebruiken. De jaarruimte wordt berekend je inkomen. Hierbij mag je ook de bijtelling van een eventuele auto van de zaak meenemen.

In het eerdere voorbeeld stond een bedrijfsauto op de balans voor € 30.000,00. Stel de cataloguswaarde van deze auto is € 40.000,00 en wordt ook in privé gebruikt. Door de auto ook privé te gebruiken krijg je een bijtelling op je inkomen. Dit is 22% van de cataloguswaard.

Het inkomen over 2021 wordt:

Winst               € 90.000,00 (na kosten, voor ondernemersaftrek)

Bijtelling           €   8.800,00

Totaal              € 98.800,00

Het maximale inkomen waarover je de jaarruimte kan berekenen is in 2021 € 112.189,00.

Omdat je ook AOW ontvangt wordt er een vast bedrag afgetrokken van je inkomen. Het bedrag dat overblijft wordt vermenigvuldigt met 13,3%. Heb je nog elders pensioen opgebouwd in het voorgaande jaar in loondienst dan wordt het opgebouwde pensioen in dat jaar afgetrokken van jouw jaarruimte.

In ons voorbeeld wordt de jaarruimte als volgt berekend:

Inkomen           € 98.800,00

Franchise         € 12.672,00 (af ivm AOW)

Totaal              € 86.128,00

Jaarruimte        € 11.456,00 (afgerond naar boven)

Je bent niet verplicht dit gehele bedrag opzij te zetten. Je kan er dus voor kiezen een lager bedrag op zij te zetten. Het bedrag dat je opzij zet in één van de eerder omschreven lijfrente producten kun je deels aftrekken van je inkomen.

En nu maar even naast elkaar leggen…

Wat zijn nu de verschillen. Hiervoor maak ik voor het gemak deels gebruik van mijn voorbeeld

PENSIOEN IN JOUW ONDERNEMING PENSIOEN IN PRIVÉ
Aftrekbaar bedrag € 8.496,00 Aftrekbaar bedrag € 11.456,00
Verplicht opzij zetten? Nee Verplicht opzij zetten? Ja
Volledige bedrag toevoegen? Ja Volledig bedrag opzetten? Nee
Bouwt rendement op Nee Bouwt rendement op? Ja

Tot slot

Je hebt nu wat voorbeelden gezien hoeveel je voor je ondernemerspensioen mag sparen. Hoeveel dat voor jouw is, is geheel afhankelijk van jouw persoonlijke financiële situatie. Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om pensioen op te bouwen of heb je behoefte aan advies. Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.

In mijn volgende blog...

In blog 1 en 2 heb ik je verteld waarom en hoe je pensioen kan opbouwen als ondernemer. Wanneer je een B.V. hebt ben je natuurlijk ook ondernemer, maar wordt je door de belastingdienst gezien als Directeur Groot Aandeelhouder en zijn de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen anders geregeld.

In blog 3 zal ik meer vertellen over hoe je als ondernemer van een B.V. pensioen kan opbouwen.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

Tweede kamerlid Hawre bezocht Startclub en Journey

MKB en starters zijn de motor van de Nederlandse economie”, stelde Hawre Rahimi, Tweede Kamerlid (VVD) voor MKB en Ondernemerschap. Hij maakt momenteel een tour door Nederland en bezoekt steden om te horen tegen welke problemen ondernemers aanlopen, zodat hij die kan mogelijk kan wegnemen. Hij is een sterk voorvechter van MKB. Het betreft ruim 2 miljoen MKB-bedrijven, waar meer dan 70% van alle werknemers in Nederland een baan heeft.

Broedplaatsen geven voeding aan groei

Starters en start-ups vormen de basis van nieuwe MKB-ondernemingen. Hawre ziet het belang broedplaatsen en hubs. Hij maakt zich dan ook sterk voor starters, net als gemeente Arnhem en bezocht plekken waar die dynamiek voelbaar is. Connectr en Startclub. Samen met wethouder Jan van Dellen bezochten ze Connectr op IPKW, de broedplaats voor allerlei innovaties op het vlak van energie, zonnepanelen, opslag van energie, oplossingen voor gebruik van waterstof.

Zorg voor stabiel en sterk eco-systeem

De lunch was in bedrijfsverzamelgebouw Journey, dat in het voormalige V&D-gebouw zit en waar ook Startclub Arnhem deels is gevestigd. Ze spraken daar met bestuurder Christiaan Holland over het belang van een onderlinge netwerken, en een sterk eco-systeem in een stad. Denk hierbij aan de samenwerkingen van hogescholen, ROC, bedrijven en gemeente om elkaar te helpen en versterken. En starters die elkaar helpen. Dat kan door kennisuitwisseling, samen events organiseren en die breed toegankelijk maken. Maar ook door goede doorstroming en begeleiding van studenten op weg naar het eerste stappen als ondernemer. Hier werkt Startclub samen met Studiestad Arnhem, bijvoorbeeld door samen Startup Collegetour te organiseren.

Steun aan starters

Hawre en Jan zien het belang van hubs als Startclub en steunen ons waar mogelijk zodat we structureel en langjarig startets kunnen helpen met het opzetten en uitbouwen van hun eigen bedrijven, want starters staan aan de basis van de toekomstige MKB-bedrijven.

Kijkje in de keuken #1: Laat de wereld zien wie je bent!

Iedere maand geeft Startclublid Marijke Pomstra van Studio.exe een kijkje in de keuken van haar onderneming. Daarin vertelt ze waar zij tegenaan loopt als ondernemer én hoe ze hiermee omgaat. Zo kun jij leren van de lessen die Marijke meeneemt van haar ondernemersreis! Deze keer deelt ze haar ervaringen met zichtbaar zijn als ondernemer.

Als kleine ondernemer heb je nog geen groot budget om meteen een grote marketingcampagne op te zetten, maar toch wil je dat de wereld weet wat je doet, zodat jij dé klus van jouw dromen krijgt. Hoe kun je zichtbaar zijn als ondernemer (zowel off- én online) en zorg je dat jouw klanten jou kunnen vinden?

Website

Mijn reis om zichtbaar te zijn als ondernemer begon met mijn website. Vanwege mijn werk, kon ik dat gelukkig grotendeels zelf. Met pen en papier schetste ik wat ik wilde vertellen, wie mijn ideale doelgroep is en hoe ik de informatie juist vertaalde. Werkend in een grens regio en met een primair online beroep, besloot ik mijn website niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels aan te bieden.

Aan de slag in een passend CMS, in mijn geval het WIX platform, en een week later stond een eerste versie. Die liet ik testen door oud-collega’s, potentiële klanten en vrienden die onder mijn doelgroep vallen. Nog wat kleine aanpassingen en hij stond live binnen twee weken.

Social Media

Door naar social media. Mijn klanten zijn hoofdzakelijk start- en scaleups, dus LinkedIN was noodzakelijk. Ik schrijf mijn content dan ook Linkedin first, wat betekent dat ik mijn informatie deel voor een zakelijk platform dat mensen hoofdzakelijk bekijken in de rustige momenten op kantoor, op zoek naar informatie die voor hun werk interessant is.  Door trending topics, nieuwsartikelen en conculega’s in de gaten te houden kom ik aan interessante onderwerpen om over te posten. Daarnaast reageer ik elke dag op minstens 2 posts van grote en kleine influencers of bedrijven die mijn klanten aantrekken.  Vertaalde (andere tone of voice) en aangepaste (andere (formaten) afbeeldingen komen op Facebook en Instagram.

Offline Zichtbaar zijn

Dan… offline. Dit is lastiger, want hoe zet je zonder campagne jezelf in de markt? Ik geef webinars en workshops om mezelf zichtbaar te krijgen bij nieuwe prospects zonder dat ik dit met een ‘Selling purpose’ doe. Ik bied ze écht iets, zodat ze ook weten wat ik voor hun kan betekenen.

Daarnaast: netwerken! Ga naar events, bijvoorbeeld de coffee connects, ga naar de vrijdagmiddagborrels van de ondernemers in jouw omgeving en zorg dat je ALTIJD je visitekaartjes bij je hebt. Niets is zo frustrerend als ze niet bij je hebben als iemand er om vraagt.

Wat ik al snel leerde en ook vaak in mijn webinars zeg, is dat het belangrijkst is en altijd zal blijven, dat jij als ondernemer jezelf verkoopt. Er zijn altijd concurrenten met dezelfde dienst en mensen die het net zo goed kunnen als jij dat kan, maar niemand is jou. Dus: probeer, experimenteer met kanalen, boodschappen en content, maar blijf jezelf. Op die manier zul jij zichtbaar zijn als ondernemer in jouw netwerk!

----------------------

Marijke Pomstra is Startclublid en communicatiespecialist. Met haar bedrijf Studio.exe helpt ze bij vraagstukken rondom marketing en communicatie.

Wijze en eerlijke ondernemerslessen tijdens Startup College Tour

Op 12 april vond de eerste editie plaats van de Startup College Tour. Een reeks waarin we net zoals de Collegetour die we van televisie kennen, in gesprek gaan met inspirerende ondernemers uit Arnhem. Voor deze eerste editie interviewde journalist Berry Kessels de spraakmakende jonge ondernemers: Roos Meerman (Fillip Studios) en Koen Olieslagers (Wattsun). Zij deelden hun wijze en eerlijke ondernemerslessen met ons.

Roos Meerman over het vallen en opstaan van ondernemen.

Roos Meerman sprak open over haar lange zoektocht als ontwerper en ondernemer. In 2014 won ze al haar eerste prijs. Later volgde de befaamde Ignite award. Ook zijn ze bezig geweest om hun copyright vast te leggen, een moeizaam en kostbaar traject. Ze vertelde over subsidies en financieringsronden, de burn rate en de totstandkoming van een prachtig product: Kozie. Een soort zacht kussenachtig object gericht op mensen met Alzheimer. Als je het aanraakte maakte het geluiden en muziek en bracht herinneringen naar boven. Waardevol en mooi. En toch haalde die onderneming het niet. Wat ging er fout?

Weerbaar blijven als ondernemer

Ze deelde haar inzichten met ons. Over het belang van klantonderzoek, inzet van verkoopkanalen en marktsegmenten, en het vinden van de juiste pricing en verdienmodellen. Ook toonde ze wat weerbaarheid is en hoe ze als flexibel ondernemer opnieuw is begonnen. Met de lessen maakt ze nu stevige stappen samen met haar partner Tom Kortbeek. Ze maakt nu innovatieve 3-geprinte objecten die opblaasbaar zijn en ook dankzij geheugen van het materiaal naar hun oorspronkelijke vorm kunnen. Ze zoekt nu met de medisch wetenschap naar nieuwe toepassingen. Dit kon wel eens een heel mooie innovatie gaan worden.

Koen Olieslagers over de impact van corona op Wattsun

Koen Olieslagers timmert al weer enige jaren aan de weg met zijn team met mobiele batterijen. Zijn bedrijf Wattsun maakt unieke mobiele batterijen die als oplaadstations dienen op festivals. Ze zijn met groene stroom (bv zon) oplaadbaar. Dat liep heel goed, steeds meer festivals zoeken naar die mobiele oplossingen en vinden duurzaamheid belangrijk. Dus Wattsun groeide totdat Corona uitbrak en alle festivals opeens stil kwamen te liggen, en de business geheel wegviel. Slapeloze nachten, geen salaris. Dat vroeg om veel creativiteit en flexibiliteit. Maar door na te denken ober andere markten kwamen ze in contact met de bouw en filmindustrie waar dezelfde behoeften zijn. Opeens boorden ze nieuwe markten aan en er kwam weer geld binnen.

Het belang van de juiste mensen om je heen hebben

Hij nam ons mee in zijn bevindingen en vertelde over het belang van een goede Adviesraad, het vinden van financiering om zo een schaalbaar product te kunnen maken. En ook Wattsun was bezig met het vastleggen intellectueel eigendom (IP) op Europees niveau. Met focus en volharding is het team verder gegaan en werd op een dag beloond met een telefoontje: of ze konden meehelpen met de tournee van topband Coldplay. Na anderhalf jaar onderhandelen volgde de bekroning: Wattsun wereldwijd op de podia.

Het waren niet alleen erg mooie en eerlijke verhalen over de ups and downs van ondernemerschap, ze zaten ook barstensvol goede tips voor nieuwe ondernemers. Alle aanwezigen waren dan ook enthousiast over deze eerste Collegetour. Het smaakt duidelijk naar meer. Op 7 juni staat de tweede versie gepland: dus houd onze evenementenkalender in de gaten!

Wat was het een plezierige middag! We hebben genoten van hun ondernemersreis. Bedankt aan iedereen die erbij was.

Pensioen opbouwen als ondernemer: dat regel je zelf!

Je bent ondernemer, net gestart of al een aantal jaren. Als ondernemer ben je vooral op jezelf aangewezen. Je bent natuurlijk vooral bezig om jouw onderneming gezond te houden. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Eén van de dingen die op de lange termijn ook gaan spelen, is je pensioen. Want wat doe je als je wilt stoppen met werken? Heb je genoeg gespaard om rond te komen? Wanneer wil je stoppen? Het is belangrijk dat je hier op tijd over nadenkt. In dit blog geef ik tips en informatie over pensioen ondernemers.

Waarom nu al over pensioen nadenken? Ik ga nog lang niet stoppen...

Dit is een herkenbare reactie als ik over pensioen begin. Toch is het belangrijk om vroeg te gaan sparen voor jouw pensioen. Hiervoor zijn veel argumenten te bedenken. De belangrijkste vind ik zelf jouw wensen, dromen en doelstellingen en wat is er nodig om deze te bereiken. Maar één van de praktischere argumenten is, dat als je vroeg begint met sparen voor jouw pensioen, jouw gespaarde geld meer tijd heeft om meer op te gaan leveren.

Hoe bouw je pensioen op als ondernemer?

Pensioen opbouwen als ondernemer, hoe doe je dat? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk helder te zijn over de term 'ondernemer'. Ik heb het dan over de ondernemer met een éénmanszaak, de ZZP'er en de VOF. Heb je een B.V. dan ben je natuurlijk aan het ondernemen, maar de regels voor pensioen voor de DGA van een B.V. zijn anders. Deze komen terug in een volgend blog.

Als ondernemer kun je op meerdere manieren pensioen opbouwen.

  1. Je kan geld opzij zetten op een spaarrekening in privé.
  2. Je kan als ondernemer pensioen in jouw eigen onderneming opbouwen.

Dit heet de oudedagsreserve.

Om een oudedagsreserve in jouw onderneming op te bouwen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hoeveel je aan jouw oudedagsreserve mag toevoegen is wettelijk bepaald en er zit een maximum aan.

  1. Je kan ook kiezen om jouw pensioen op te bouwen in de privésfeer. Dat kun je doen in de vorm van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrekening.

Ook hier geld een maximum wat je opzij kan zetten. Wanneer je ervoor kiest om pensioen op te bouwen in een lijfrente product, kun je gebruik maken van de jaarruimte. In sommige situaties heb je ook nog de mogelijkheid om over voorliggende jaren lijfrente te sparen. Dit heet de reserveringsruimte.

De jaar- en reserveringsruimte is een bedrag dat je kan sparen als aanvulling op werknemerspensioen, dus wanneer je een pensioentekort hebt. Als ondernemer heb je natuurlijk geen werknemers pensioen, dus kun je maximaal gebruik maken van de jaar- en of reserveringsruimte.

Welke keuze maak je om pensioen op te bouwen als ondernemer?

Welke keuze je maakt, is natuurlijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Om je toch wat meer inzicht te geven, heb ik per punt de verschillen en risico’s opgesomd.

Ik kies voor zelf sparen in Box 3

In dit geval kun je ten alle tijden over jouw geld beschikken. Het nadeel is dat er geen extra fiscaal voordeel is. Bouw je veel vermogen op dan zul je belasting betalen in Box 3 als dit groter is dan € 50.650,-.

Ik kies voor een oudedagsreserve in mijn onderneming

Hierbij kun je gebruik maken van de fiscale voordelen. Het bedrag dat je aan je oudedagsreserve toevoegt kun je aftrekken van de winst. Hierover hoef je dus niet direct belasting te betalen. Dit doe je pas wanneer je jouw oudedagsreserve omzet in een uitkerende lijfrente. Daarnaast zit jouw opgebouwde oudedagsreserve in jouw onderneming. Je beschikt dus nog steeds over het geld.

Je loopt wel een risico. Wanneer je stopt met ondernemen. Zal de belastingdienst met je willen afrekenen over jouw laatste winst. Dit heet de stakingswinst. Jouw stakingswinst bestaat onder andere uit de opgebouwde oudedagsreserve. Het kan voorkomen dat nadat je bent gestopt met ondernemen er minder geld overblijft dan jouw oudedagsreserve. Dit heeft nadelige gevolgen. Je moet namelijk nog wel belasting betalen over jouw opgebouwde oudedagsreserve.

Ik kies voor een lijfrente product om pensioen op te bouwen

Ook in dit geval kun je gebruik maken van fiscale voordelen. De premie (jaar- of reserveringsruimte) die je betaalt is fiscaal aftrekbaar. Dit regel je bij de aangifte inkomstenbelasting.

De premies die je hebt geïnvesteerd staan vast op een geblokkeerd lijfrente product. Je hebt dus geen beschikking meer over dit geld, mocht je bijvoorbeeld een onvoorziene uitgave hebben.

Extra fiscaal voordeel

Wanneer je jouw oudedagsreserve of lijfrente in de privésfeer laat uitkeren op of na jouw AOW gerechtigde leeftijd, dan betaal je een lager belastingtarief in de eerste schijf. Hierdoor heb je een extra fiscaal voordeel. Je hebt immers aftrek genoten over een hoger tarief.

Hoe regel je dit nu allemaal?

Jouw pensioen kun je op veel manieren regelen. Je kan dit zelf regelen, of bijvoorbeeld via een pensioenadviseur.

Wil jij je vooral richten op je onderneming, maar heb je wel behoefte aan advies? Neem dan contact op met Financial Planning Nederland. Wij helpen je graag verder en kijken dan samen met jouw wat het beste bij jou past.

Over dit blog

Tot slot een kleine nabrander…

Met dit blog hoop ik pensioenbewustzijn bij ondernemers te vergroten. Zodat jij leert hoe je pensioen opbouwt als ondernemer. Omdat pensioen voor velen best complex is zal ik in de toekomst meerdere blogs schrijven over verschillende onderwerpen, zoals DGA pensioen. Ook zal ik in volgende blogs sommige onderwerpen verder uitdiepen.

Wil je meer ondernemerstips lezen? Kijk dan eens bij onze andere blogs.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.